Finansiering og garanti for retrofit av skip

For installasjon av nytt norsk utstyr på eksisterende fartøyer. Fartøyet må være i utenriksfart eller offshore virksomhet. Lånet kan dekke opptil 85% av den norske leveransen og nedbetalingen er mellom 5 - 8,5 år.