Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter.