1

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører eller underleverandører skal finansiere sine produksjonskostnader knyttet til spesifikke kontrakter.

GIEK har som følge av COVID19-situasjonen mulighet til å øke dekningsgraden fra 50 % til 75 %.

Finansiering av produksjonskostnader

Eksportører eller deres underleverandører kan få denne garantien når de får lån i banken. Lånet skal brukes som arbeidskapital i produksjonstiden. Vi forutsetter at sluttproduktet går til eksport.

Banken søker

Bedriftens bank søker om garanti fra GIEK for den delen av lånet som banken ønsker risikloavlastning på.

Når skal man søke?

Det er viktig at banken selv først har gjort en evaluering og er positivt innstilt til å gi lån.

Vilkår

  • Bedriftens bank gir kredittlinje som GIEK avlaster.
  • GIEK har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.
  • GIEKs garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko, men som korona-tiltak kan denne økes til 75 prosent.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføring av konkrete kontrakter.
  • Oppgjør av kontrakten skal være sikret f.eks. via et Letter of Credit (LC).

I tillegg må eksportkontrakten:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankenes risikopremie og på like vilkår.

Hvordan søke?

Banken fyller ut søknadsskjema for produksjonslånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? 
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad: 
Produksjonslånsgaranti

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Referanser

Se eksempler fra bruk av produksjonslånsgaranti hos bedriftene Aukra Maritime og Techouse.