Hvem kan søke?

Det er eksportørens bank som søker GIEK om avlastning på deres lån til eksportøren.

Hva dekker garantien?

  • Eksportørens bank gir kredittlinje som GIEK avlaster.
  • GIEKs garanti kan dekke opptil 50 prosent av lånets verdi.
  • Like vilkår i de sikkerheter banken tar for fasiliteten.
  • Samme premie som bankens risikopremie.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføring av eksportkontrakten.
  • Oppgjør av eksportkontrakten skal være sikret f.eks. via et Letter of Credit (LC).

Vilkår

GIEK har samme vilkår som banken. Dersom banken er positiv til å utbetale et produksjonslån, kan banken levere elektronisk søknad til GIEK om å dele risikoen på lånet på samme vilkår som banken.

Det forutsettes at eksportørens bank gir lån og tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankenes risikopremie og på like vilkår. I eneklte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for produksjonslånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? 
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad: 
Produksjonslånsgaranti

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Har du spørsmål om garanti til produksjonslån?

1

Astrid Etienne

Kundeansvarlig
1

Sitwat Mumtaz

Kundeansvarlig