Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter.

NB! GIEK har økt dekningsgraden for garantien på et "byggelån" til kunden fra 50 til 75 % som følge av korona-situasjonen.

Hvem kan søke?

Det er eksportørens bank som skal søke om garanti fra GIEK for risikoavlastning på deres lån til eksportøren.

Når skal man søke?

Det er viktig at banken selv først har gjort en evaluering og er positivt innstilt til å gi lån.

Hvilke produksjonskostnader kan finansieres?

Eksportørens produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter.

Vilkår

  • Eksportørens bank gir kredittlinje som GIEK avlaster.
  • GIEK har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.
  • GIEKs garanti kan dekke opptil 75 prosent av lånets verdi.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføring av en konkret eksportkontrakt.
  • Oppgjør av eksportkontrakten skal være sikret f.eks. via et Letter of Credit (LC).

I tillegg må eksportkontrakten:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankenes risikopremie og på like vilkår.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for produksjonslånsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? 
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad: 
Produksjonslånsgaranti

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Referanser

Se eksempler fra bruk av produksjonslånsgaranti fra kundecasene Aukra Maritme og Techouse.