1

Vinner milliardkontrakter i havvind med GIEKs hjelp

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

Å vinne store internasjonale kontrakter handler ikke bare om hvor konkurransedyktige norske bedrifter er. Selv om man er i verdensklasse på teknologi, kompetanse og gjennomføringsevne, grunnstøter mange prosjekter hvis de ikke greier å få finansiering. Spesielt innen nye grønne bransjer som havvind er kapitalbehovet enormt. 

Dette gjelder både leverandørene som vanligvis må garantere sin leveringsevne, og kundene deres, som må investere store beløp lenge før de får inntekter. Dette fører til et stort kapitalbehov som bankene ikke alltid klarer å dekke alene. 

Risikoen blir for stor.

Heldigvis kan GIEK ta på seg mye av denne risikoen hvis det tjener norsk eksport, og dele den med bankene. 

– GIEK har bidratt finansielt i en rekke prosjekter hvor vi har levert våre kabler. Dette har vært en viktig støtte for oss som eksporterer norsk kompetanse og teknologi til verdensmarkedet, sier administrerende direktør Ragnhild Katteland i Nexans.

Med den norske stat i ryggen

GIEK har den norske stat i ryggen, og den norske stats sterke finansielle stilling gjør at GIEKs garantier er blant de mest verdifulle internasjonalt. 

Når GIEK deltar i et prosjekt blir det ofte lettere å fullføre finansieringen. Denne fordelen får norske bedrifter som konkurrerer om kontrakter i det internasjonale havvindmarkedet. Det siste halvåret har både Aibel, Nexans Norway og Fred. Olsen Windcarriers, samt selskapenes kunder, nytt godt av denne fordelen. Havvind er rett og slett i vinden hos GIEK, som har firedoblet porteføljen i denne industrien siden nyttår til 4,2 milliarder kroner. 

Administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK mener det bare er begynnelsen.
– Offshore vind er i sterk vekst og er et strålende eksempel på hvordan vi kan hjelpe norske bedrifter med å endre seg og få fotfeste i grønne bransjer med den ekspertisen de allerede har, sier Nistad.

Budskapet til internasjonale selskaper som skal bygge ut havvindparker er ikke til å ta feil av.
– Velger du en norsk leverandør, vil GIEK strekke seg langt for å bidra til finansieringen.

– Aktiviteten til GIEK innen havvind speiler bare det som skjer i norsk økonomi og resten av verden. GIEK skal hjelpe norske bedrifter med å vinne kontrakter, men vi tar det som en bonus at vi også bidrar til det grønne skiftet, sier Wenche Nistad 

 

Utvider bankenes utlån

Nistad sier hun er imponert over hvordan norske bedrifter som Aibel har klart å omstille seg, og understreker at skiftet til grønn teknologi springer ut fra bedriftene selv.
– Aktiviteten til GIEK innen havvind speiler bare det som skjer i norsk økonomi og resten av verden. GIEK skal hjelpe norske bedrifter med å vinne kontrakter, men vi tar det som en bonus at vi også bidrar til det grønne skiftet, sier hun.

På grunnlag av leveranser fra Nexans Norway til havvindparken Seagreen utenfor Skottland stilte GIEK med 1,6 milliarder kroner i garantier til fornybargiganten SSE som bygger ut havvindparken.

– GIEK har bidratt finansielt i en rekke prosjekter hvor vi har levert våre kabler. Dette har vært en viktig støtte for oss som eksporterer norsk kompetanse og teknologi til verdensmarkedet, sier administrerende direktør Ragnhild Katteland i Nexans.

Aibel på sin side vant to europeiske kontrakter utenfor kysten av Storbritannia og Tyskland. De skal blant annet levere to transformatorplattformer til Doggerbank-prosjektet på britisk sokkel. GIEK bidrar med én milliard kroner i garantier som sikkerhet for Aibels gjennomføringsevne. – Finansiell risikohåndtering er avgjørende for denne typen prosjekter. At GIEK stiller opp gir betydelig støtte til norsk industrinæring i et tøft europeisk marked, sier Mads Andersen, administrerende direktør i Aibel. 

Også Fred. Olsens kunde fikk GIEK-garantier på 1,3 milliarder da det norske selskapet vant installasjonskontrakten for vindmøller på Changfang- og Xidao-prosjektene utenfor Taiwan.
– GIEK-garantiene styrker vår posisjon som en nøkkelleverandør til havvind-prosjekter i Sørøst-Asia, og vi håper å vinne flere kontrakter, konstaterer Even Larsen i Fred. Olsen Ocean, morselskapet til Fred. Olsen Windcarriers. 

Ved å stille garantier til en utenlandsk bank, bidrar GIEK til finansieringen som kjøperen trenger for å anskaffe leveranser fra Norge

Har kapasitet og er konkurransedyktig

GIEK har flere tiårs erfaring i å finansiere prosjekter innen energi og shipping, og å delta i komplekse internasjonale prosjekter med mange finansielle aktører. 
– Nå utnytter vi den ekspertisen i havvind. Vi vil strekke oss langt for å hjelpe norske leverandører inn i det internasjonale havvindmarkedet, sier GIEK-sjefen. 

Nistad har et klart råd til eksportørene og alle deres underleverandører: - Trenger du finansiering for å vokse, ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger.

GIEK har også nylig fått grønt lys til å bidra til å finansiere havvind i Norge

Kontaktpersoner