1

Utvider kapasiteten til SalMar - bidrar til arbeidsplasser på Senja

SalMar investerer i nytt lakseslakteri og utvider sitt settefiskanlegg på Senja i Nord-Norge. Anleggene vil gi en økning av produksjonen til eksport og rundt 100 nye lokale arbeidsplasser. GIEKs bidrag til realiseringen av anlegget er en Internasjonaliseringsgaranti på 500 millioner kroner.

Foto: Salmar

For bedrifter som har behov for å investere hjemme i Norge for å oppskalere for fremtidig eksport, kan GIEK stille garanti til en bank som finansierer bedriftens investeringer i anleggsmidler i Norge. GIEKs funksjon i prosjektet er å utvide den finansielle kapasiteten til selskapet, og garanterer for lån fra DNB, Danske Bank og Nordea til SalMars etablering slakteriet og settefiskanlegget. 

- Ved å få GIEK inn som garantist på lånet bidro det for SalMar å realisere prosjektene. Dette vil bidra med betydelig verdiskaping på Senja som er ett viktig område for SalMars videre satsing i Nord-Norge, sier CFO & COO i SalMar Trine Sæther Romuld.

- Ved å få GIEK inn som garantist på lånet bidro det for SalMar å realisere prosjektene. Dette vil bidra med betydelig verdiskaping på Senja som er ett viktig område for SalMars videre satsing i Nord-Norge, sier CFO & COO i SalMar Trine Sæther Romuld.

- Dette prosjektet vil gi betydelige eksportinntekter for Norge. Det gir også et løft for teknologi og kompetanse i næringen og flere arbeidsplasser på Senja. GIEK gjør næringen i stand til å investere enda mer - for fremtiden, sier Ivar Rekve, direktør for Energi og Industri. 

Internasjonaliseringsgaranti

Trenger din bedrift å investere hjemme i Norge for å oppskalere? GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge.
Les mer om GIEKs internasjonaliseringsgaranti her.

Les mer om våre løsninger

Kontakt oss

Kontaktpersoner