1

- Uten risikodekning fra GIEK hadde ikke verdens første hybridbrønnbåter blitt bygget i Norge

I midten av mars 2020, kunne Larsnes Mekaniske Verksted overlevere Ro Vision, verdens første hybridbrønnbåt, til det ledende brønnbåtrederiet Rostein. Også batteripakken er norskprodusert.

Nybygget inneholder miljøvennlige og høyteknologiske løsninger for skånsom transport, og er på 3.900 m3. Søsterskipet Ro Venture er under bygging med planlagt levering i midten av juli 2020.

Bygging av havbruksfartøy har blitt vært en viktig inntektskilde for mange leverandører i norsk maritim klynge. Brønnbåter frakter levende fisk til og fra oppdrettsmerder, og familieeide Rostein er Norges nest største brønnbåtrederi med 16 fartøy inkl. de to nye båtene. Selskapet er også er deleier i Larsnes Mek.

Forsiktige banker gjør samarbeid med GIEK nødvendig

"Rostein har alltid utrustet sine brønnbåter i Norge, og ser på dette som en av mange positive ringvirkninger fra vår ledende laksenæring. Samarbeid med GIEK har vært fruktbart – og helt nødvendig for å kunne kontrahere båter i Norge de siste årene." Glen Bradley, Vice President, Rostein AS

- Som lokalt eiet rederi er vi opptatt av å bygge båter i Norge. - Imidlertid, forteller Glen Bradley, Vice President i Rostein, tross gode resultater gjennom mange år, opplever vi at bankene etter oljekrisen har vært langt mindre villige til å gå inn på prosjekter. Samarbeidet med GIEK har derfor vært helt nødvendig for at vi fortsatt kan kontrahere båter i Norge.

Langtidsfinansiering kom på plass med lån fra Eksportkreditt Norge, med garantier fra GIEK, DNB og Sparebanken Møre. GIEKs ansvar er 367,5 MNOK. Garantien er utstedt under skipsgarantiordningen som er tilgjengelig for fartøyer som bygges ved norske verft for bruk i Norge.

- Det er viktig at GIEK lykkes i å tilby attraktive løsninger for rederier som ønsker å utvikle maritim teknologi i Norge. Dette er kapitalkrevende prosjekter hvor rederiet viser sterk vilje til satsing på fremtiden i form av miljøvennlige fartøyer. Det er gledelig å se at garantiene fra GIEK også bidrar positivt til verftets konkurranseevne, sier Solveig Frøland, avdelingsdirektør for Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK.

Skipsgarantiordning viktig for norsk maritim klynge

Kontraktene sikrer Larsnes Mekaniske arbeid i tolv-tretten måneder, ca. seks måneder per skrog etter at de ankommer verftet. Ifølge Jarle Gunnarstein, administrerende direktør i Larsnes Mek., er GIEKs skipsgarantiordning avgjørende for at disse og andre båter blir bygget i Norge. 

 

Verdens første hybridbrønnbåt – med norsk batteripakke

Rostein synes det er ekstra artig at Ro Vision ble verdens første hybride brønnbåt - med norskprodusert batteripakke fra Siemens helrobotiserte fabrikk i Trondheim. - Det liker et norsk rederi som er opptatt av å fylle sine nybygg med mye norsk innhold, avslutter Bradley.

 

Kontaktpersoner