Tjenesteleverandør sikret gunstig finansiering for to servicefartøy

Nærøysund Aquaservice, maritim tjenesteleverandør, Rørvik. Nærøysund Aquaservice ønsket lånefinansiering for å anskaffe to nye servicefartøy for tjenester i oppdrettsnæringen i Norge. Selskapets bankforbindelse, Sparebank 1 SMN, kunne tilby lån, men kunne tilby Nærøysund Aquaserve en rimeligere pris ved å samarbeide med GIEK.

Foto: Brynjar Karlsen, daglig leder i Nærøysund Aquaservice.

Trengte langtidsfinansiering av investering i to nye servicefartøy
Selskapet, som er en underleverandør til norske lakseoppdrettere og –eksportører, ønsket å investere i to nye båter. Båtene skulle leveres av Folla Maritime og Moen Marine og brukes for salg av tjenester i Norge. Selskapet selger ikke direkte til utlandet, men bidrar indirekte til norsk eksport ved at selskapet tjenester bidrar til å produsere norske eksportvarer.

Løsning
GIEK avlastet Sparebank 1 SMN sin risiko ved å stille garanti for tilbakebetaling av 50 prosent av banklånet, tilsvarende 15,2 millioner kroner. 

Gunstige finansieringskostnad
Sparebank 1 SMN kunne tilby kunden et rimeligere lån ved at GIEK stilte garanti for deler av lånet. Nærøysund Aquaservice sikret gunstig langtidsfinansiering av de to båtene.

Faktaboks

  • Underleverandør til eksportør i Norge, oppdrettsnæringen
  • Omsatte for 44 millioner i 2017
  • 29 ansatte
  • Lån fra Sparebank 1 SMN
  • Garanti fra GIEK på 15,2 millioner
  • Finansiering av to servicefartøy til oppdrettsnæringen
  • Produkt: Internasjonaliseringsgaranti