Safelink

- Lån og garantier fra Eksportkreditt Norge og GIEK har vært helt avgjørende for å sikre rask og god finansiering av prosjektet, sier administrerende direktør i Safelink AS, Ole Henning Christiansen.

I 2015 benyttet Skiensbedriften Safelink AS eksportfinansiering i forbindelse med salg av tre løftedempere til sitt deleide selskap Safelink Rentals LLC i USA for å leies ut til oljeserviceselskapene Technip og Subsea 7. Demperne brukes i forbindelse med større undervannsinstallasjoner utenfor vestkysten av Afrika.

Safelink har benyttet seg av GIEK og Eksportkreditt Norges felles søknad for kontrakter under 50 millioner kroner for lån og garanti. - Vi er veldig fornøyd med saksgangen for å få finansieringen på plass. Vi har kjørt fellesmøter med GIEK og Eksportkreditt Norge, og dialogen mellom de to har vært sømløs. Vi måtte ha gått en mye lengre vei for å finansiere og bygge produktene våre uten eksportfinansiering, sier Christiansen.

- Vår ambisjon er å utvikle teknologien videre og vokse, slik at Safelink etterhvert blir en naturlig integrert del av de avanserte kransystemene i offshore-bransjen. Technip og Subsea 7 er blant de største aktørene i bransjen, og nå har vi begge på kundelisten. Disse kontraktene har vært svært viktig for oss å få til, for å synliggjøre teknologien vår og ta en større del av markedet, sier Christiansen.

Løftedemperne fra Safelink er festet mellom kranen og det utstyret som skal senkes ned på havets bunn, for å kompensere for bølgeeffektene og de fysiske kreftene som virker fra havoverflaten og ned. Kompensatorene som benyttes av Technip har en egenvekt på ca. 30 tonn og kan håndtere løft på over 300 tonn.

GIEK har stillet långivergaranti for to lån til Safelink Rentals LLC i USA på til sammen 3,36 millioner euro. GIEK garanterer for 90 prosent av lånene utstedt av Eksportkreditt Norge, mens de resterende 10 prosent utgjøres av leverandørkreditter fra eksportøren. I felles finansieringsløsning for kontrakter under 50 millioner kroner, kan kravet om medvirkning fra kommersiell bank fravikes.
Georg Kervel, kundeansvarlig i avdelingen Industri og Energi i GIEK.