Norsk leverandør fikk finansiering for å lease ut notvaskere i Chile

Multi Pump Innovation (MPI), leverandør av oppdrettsutstyr, Sollihøgda. MPI sikret finansiering til sitt Chile-baserte datterselskap for kjøp av utstyr fra morselskapet i Norge. Selskapet leaser ut notvaskere til chilenske oppdrettsselskaper.


Foto: CEO Kåre Myrvåg i MPI med Atle Bjørkheim fra GIEK på Aqua Sur 2018 i Chile.

Leasingpartneren hadde ikke lenger kapasitet til å dekke Chile
MPIs eksisterende leasingpartner hadde ikke lenger kapasitet til å tilby MPI leasingfinansiering til Chile. Gjennom et samarbeid mellom DNB og GIEK, fikk MPI sikret finansiering for kjøp av notvaskere fra morselskapet i Norge, til sitt datterselskap MPI Rentals. Datterselskapet leaser ut notvaskerne til et chilenske oppdrettsserviceselskap. Selv om handelen er mellom to norskeide selskaper, leases produktene ut til utenlandske kunder. Fordi det er en klar verdioverføring tilbake til Norge, som følge av transaksjonen, anses det som norsk eksport.

Løsning:
GIEK stilt garanti for 75 prosent av lån på 40 millioner kroner fra DNB.

Sikret fortsatt salg til Chile
Finansiering førte til at MPI kunne fortsette leasingvirksomheten mot chilenske kunder og opprettholde konkurranse og teknologiutvikling innenfor den norske havbruksklyngen.

Faktaboks

  • Leverandør av vaskeutstyr til oppdrettsnæringen
  • Leaser ut maskiner via datterselskap til Chile
  • Eksportland: Chile
  • Lån fra DNB
  • Garanti fra GIEK på 30 millioner
  • Finansiering av notvaskere mellom mor- og datterselskap
  • Produkt: Långivergaranti