1

Miljøvennlige bøyelastere sikrer finansiering av innovativ ny VOC-teknologi utviklet i Norge

Teekay Offshore har sikret langtidsfinansiering fra den norske stat for fire nye bøyelastere under bygging på Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. Bøyelasterne er utstyrt med ny, innovativ teknologi som reduserer utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). Teknologien er utviklet av den maritime leverandøren Wärtsilä, i samarbeid med Teekay.

Eksportkreditt Norge og GIEK har, på vegne av den norske stat, utstedt lån og garantier for 165,5 millioner dollar. Finansieringen er del av et større syndikat med kommersielle banker og et utenlandsk eksportkredittbyrå.  

Enova, som bidrar til Norges omstilling til et lavutslippsland, har i tillegg gitt NOK 133 millioner i støtte til de fire skipene.

- Det er gledelig at denne innovative nye teknologien utviklet i Norge har ført til handel. Dette prosjektet inkluderer mange norske underleverandører og bidrar til restrukturering av den norske økonomien, verdiskapning, samt beholde arbeidsplasser i Norge”, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ingen VOC-utslipp

Miljøpåvirkningen av VOC er betydelig, og norske myndigheter innførte allerede i 2003 restriksjoner på disse utslippene. Det nye VOC-gjenvinningssystemet utviklet av Wärtsilä reduserer VOC-utslipp med opptil 100 prosent, konverterer utslippet til flytende gass, og fører den flytende gassen inn i en egen drivstofftank som et sekundært drivstoff for skipene. Dette medfører en årlig reduksjon i drivstoff-bunkering opptil 3 000 tonn LNG kombinert med andre energieffektive egenskaper ved skipene. Totalt redusert bunkering-utstyr og CO2-reduksjon er 50 prosent, sammenliknet med eksisterende flåte. I tillegg er NOx- og SOx-utslipp henholdsvis redusert med mer enn 80 og 95 prosent.

De nye bøyelasterne, som er forventet levert fra Samsung i 2019-20, inkluderer også annet norsk utstyr av høyeste klasse, fra leverandører som Brunvoll, MacGregor Pusnes, Kongsberg, Jotun, Glamox og mange flere. 

- Vi er begeistret over å ha fått langtidsfinansiering fra den norske stat for våre nyeste, siste generasjons bøyelastere. Disse skipene vil bli de mest miljøvennlige bøyelasterne som noensinne er blitt bygget. Det som gjør meg spesielt stolt, er at bunkering-krav og CO2-utslipp vil bli redusert med rundt 50 prosent, og dermed betydelig reduserer det miljømessige fotavtrykket av vår virksomhet, sier Ingvild Sæther, President & Chief Executive Officer, Teekay Offshore Group Ltd.

Bøyelasterne har mottatt flere miljøpriser, inkludert Tanker Shipping & Trade Environmental Award 2018 og 2019 Rystad’s Green Initiator of the Year Award. De er også nominert som en av de topp fire kandidatene til å vinne Next Generation Ship Award 2019.

Les mer om Teekay Offshore og Enova.