Film om eksportfinansiering

Se vår video og lær hvordan du kan realisere ditt prosjekt ved å tilby din kjøper både kvalitetsprodukter og finansiering. Eksportkreditt Norge og GIEK støtter små og mellomstore eksporttransaksjoner over hele verden. La oss vise deg hvordan det fungerer.

Konkurransedyktige lån og garantier

Utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer eller tjenester kan søke om lån fra Eksportkreditt Norge, støttet av långivergarantier fra GIEK. Med vår felles løsning for små og mellomstore lån og garantier, har vi gjort det enklere å søke om finansiering til kontrakter verdt opptil 100 millioner kroner.

Felles løsning inkluderer:

  • Felles søknadsskjema
  • Samlet kommunikasjon og koordinering mellom saksbehandlerne
  • Felles tilbud (indicative term sheet)
  • Felles låneavtale (term sheet)
  • For eksportkontrakter verdt opptil 50 millioner kroner, kan eksportøren velge å selv dekke resterende risiko som ikke er dekket av GIEK, slik at lånegaranti fra bank ikke er nødvendig

Kontakt oss for mer informasjon om eksportfinansiering.