Eksportfinansering - et nyttig instrument

- Eksportfinansiering er et veldig nyttig instrument, sier Per Knutsen, daglig leder i Drammen Yard. GIEK stilte i 2015 garanti på 16,8 millioner kroner i forbindelse med salg av offshore kabelkaruseller til selskapets svenske søsterselskap Drammen Yard Leasing, som igjen leier ut karusellene til EU- og verdensmarkedet. Garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge.

Drammen Yard har lang tradisjon innen skipsbygging og som leverandør av kabelkaruseller til offshoremarkedet, men har de siste årene rettet blikket mot offshore vind. Kabelkarusellene er like relevante for kabellegging til offshore vindparker som til oljevirksomhet og subseainstallasjoner. Karusellene er designet slik at ordinære offshorefartøy kan opererer som kabelleggingsskip innen få dager, såkalt «plug and play». Fullastede karuseller kan løftes eller skyves over på fartøyet og installeres i løpet av få timer.

Det er stort potensiale for denne typen utstyr innenfor offshore vind, og det skal investeres like mye, og kanskje mer, i offshore vind som i oljebransjen. Jeg er forundret over hvor få norske selskaper som opererer i dette markedet, sier Knutsen. Han ser klart potensiale innenfor offshore vind for flere norske leverandører som tradisjonelt har levert til oljesektoren.

Søsterselskapet i Sverige er kontaktpunktet for utleie til det internasjonale markedet, men karusellene blir bygget og modifisert i Norge. – Det er enklere å drive utleie til EU-markedet fra Sverige, sier Knutsen. Han sier selskapet leier ut til både oljebransjen og offshore vind, og mottar henvendelser fra hele verden.

Økt interesse for eksportfinansiering

Drammen Yard selger også direkte til kunder fra Norge. Ifølge Knutsen har ikke disse kundene tidligere vært interessert i finansiering, men situasjonen i olje og gassektoren har endret dette.

– Nå som det er dårligere tider er eksportfinansiering attraktivt. Vi merker økt etterspørsel etter dette og bruker eksportfinansiering aktivt i markedsføringen, sier Knutsen. Han forventer at selskapet kommer til å søke om flere lån og garantier på vegne av utenlandske kjøpere i fremtiden.

Det er interessant og spennende at et selskap som tradisjonelt har drevet med skipsbygging først har omstilt seg til å bli en utstyrsleverandør til olje- og gassindustrien og nå ekspanderer innen offshore vind. Vi i GIEK er glade for å bidra til at flere norske eksportører kan utnytte muligheten som finnes i nye segmenter og markeder. Anders Gerlach Nilsen, kundeansvarlig i avdelingen Shipping, verft og offshore-prosjekter i GIEK.