1

Aker BioMarine og VARD lanserer spesialbygd krillfartøy

GIEK har vært sentral i finansieringen av det spesialbygde krillfartøyet «Antartic Endurance», som inneholder omfattende norsk eksport for et norsk verft og flere titalls leverandører.

Aker Biomarine sitt flunkende nye fartøy ble døpt i Ålesund 18. januar og skal brukes til fiske av krill i Antarktis. Skipet er spesialdesignet for formålet, er energieffektivt og utrustet med en rekke innovative prosesser og teknologier.

Skipsverftet Vard har bygd skipet, mens over 40 ulike underleverandører har levert utstyr og tjenester. Over 900 personer har vært involvert i bygging, skriver Vard i en pressemelding.

GIEK spilte en sentral rolle i eksportfinansieringen av Antarctic Endurance. Prisen på fartøyet var 140 millioner dollar. GIEK har garantert for 60% av et lån på 113 millioner dollar til Aker Biomarine, mens de resterende 40% av lånet er garantert av DNB. Selve lånet løper over 12 år og ble utbetalt av statlige Eksportkreditt Norge AS, skriver selskapene i sine pressemeldinger.

Den norske stat kan tilby konkurransedyktig finansiering til kjøpere av norske eksportvarer – i dette tilfelle et norskbygd skip. Dette kalles eksportfinansiering, og er noe mange land tilbyr for å fremme sine egne eksportindustrier. Lånerenter og garantipremier er regulert av internasjonale avtaler. Lang løpetid er en av flere fordeler med denne type finansiering.

- Dette prosjektet er et godt eksempel på det tette samarbeidet mellom statlige finansinstitusjoner, maritim industri og bankene for å fremme norsk eksport. Jeg er glad for at Aker Biomarine valgte et norsk verft, og vil samtidig trekke frem selskapets bevissthet og systematiske arbeid innenfor bærekraft, sier Administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

Skipet er oppkalt etter polarhelten Sir Ernest Shackleton sitt fartøy, Endurance, og Shackletons barnebarn er gudmor til skipet.

Les mer om hva slags finansieringsløsninger GIEK kan tilby kjøpere av norskbydge skip og norske maritime eksportører.

(Foto: Vard)