1

Visste du at GIEK kan garantere for havbruknæringens anleggsinvesteringer i Norge?

Finansiering av investeringer i egen bedrift kan komme lettere på plass med en ny statlig garanti hvis 50 prosent av omsetningen som investeringen generer kommer fra eksport.

- Mange i havbruksnæringen har behov for bankfinansiering til produksjonsanlegg og utstyr. Nå kan vi i GIEK finansiere denne typen investeringer sammen med bankene, sier Atle Bjørkheim, kunde- og markedsansvarlig for havbruk i GIEK. Eksportomsetningen kan også være indirekte. 

Bjørkheim understreker at GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet – ikke et alternativ til bankene. GIEKs lånegarantier gis etter søknad fra banken og mot betaling.

GIEKs garantier er langsiktige, med en løpetid på minimum to år, og skiller seg fra kortsiktig kredittforsikring fra GIEK Kredittforsikring.

Rimeligere finansiering

Når GIEK bidrar slik at havbruksnæringen kan gjøre nødvendige investeringer i Norge, fører det til at finansieringen blir sikrere og at bankene derfor kan tilby rimeligere lån. En garanti fra GIEK kan bidra til å gjøre det mer attraktivt for pensjonskasser, livselskaper og internasjonale fond å delta i finansieringen.

Les mer om GIEKs garantiltibud 

 

Se eksempler på hvordan GIEK har bidratt overfor virksomheter innenfor havbruk og fiskeri

 

2,2 milliarder kroner i garantier for båter til sjømatnæringen

Havfarm på veg til Norge - garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid i havbruk

- Uten risikodekning fra GIEK hadde ikke verdens første hybridbrønnbåter blitt bygget i Norge