1

Vinner milliardkontrakter i havvind – med statlig hjelp

Det siste året har flere norske selskaper landet milliardkontrakter i det raskt voksende eksportmarkedet for havvind. GIEK har bistått eksportørene med statsgarantier for 7,6 milliarder kroner bare i 2020 —og ønsker å hjelpe enda flere i året som kommer.

Vindparker i åpent hav byr på nye forretningsmuligheter for bedrifter innen offshore, skipsutstyr og maritime tjenester. Både store selskaper som vil levere direkte til vindparken, og mindre leverandører som trenger å finansiere arbeidskapital og investeringer, kan benytte GIEKs tjenester for å vokse innen havvind.

Klar beskjed til utbyggerne: Velg norsk, vi finansierer!

– GIEKs garantier er verdifulle for norske leverandører. Vi øker bankenes utlån til de internasjonale kjøperne når de velger norsk. Sammen med GIEK blir de norske leverandørene konkurransedyktige både når det gjelder produkt og finansiering, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

 

Utenfor Storbritannia blir verdens største bunnfaste havvindpark nå bygget på Dogger Bank-feltet. Aibel, kjent som leverandør til offshore olje og gass, skal levere transformatorplattformer til vindparken. En annen norsk bedrift, OHT Alfa Lift, bidrar med transport- og installasjonstjenester.

Beløpene innen havvind er store, oppdragene komplekse og kontraktene forhandles i konkurranse med utenlandske aktører. Nistad viser til to internasjonale prosjekter der norske statsgarantier har bidratt til kontrakter for norsk havvindindustri:

Utenfor Storbritannia blir verdens største bunnfaste havvindpark nå bygget på Dogger Bank-feltet. Aibel, kjent som leverandør til offshore olje og gass, skal levere transformatorplattformer til vindparken. En annen norsk bedrift, OHT Alfa Lift, bidrar med transport- og installasjonstjenester. GIEK stiller statsgarantier for milliardlån til utbyggerne Equinor og SSE Renewables for kjøpene av leveranser fra de norske bedriftene.

Disse kontraktene kommer også flere norske underleverandører til gode: Mac Gregor Norge og Kongsberg Maritime leverer teknologi til OHT sitt installasjonsskip for vindkraftfundamenter, Alfa Lift. Det er norske Ulstein som har designet skipet, som blir verdens største i sitt slag.

Les GIEK støtter norske leveranser til verdens største havvindpark - garanterer for 3,6 milliarder

 

- Det er et stort mangfold av leverandører innen maritim næring, og som leverer til store og mindre verft, fiskeri eller oppdrett. Flere av disse ser nå på havvind som et attraktivt marked. Hos GIEK kan små og mellomstore bedrifter få finansiering og garantier for å øke sin egen kapasitet til å levere til havvind, sier Wenche Nistad

 

I en annen havvindpark, vest for Taiwan, har norske Fred. Olsen Windcarrier sikret seg kontrakt til å installere vindturbiner. Også her har GIEK stilt statsgsarantier til eieren, det danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Venter på flytende havvindprosjekter

Hittil har GIEK finansiert leveranser til utenlandske, bunnfaste havvindprosjekter. På lengre sikt kan det bli aktuelt å bidra til flytende vindkraft på norsk sokkel i Nordsjøen som GIEK har anledning til å finansiere. Flytende havvind er fortsatt dyrere å bygge ut enn bunnfast, men utviklingen pågår for fullt og når prosjektene oppnår kommersiell bankfinansiering vil også GIEK kunne bidra. 

 

Ønsker en større verdikjede innen havvind

GIEK-sjefen ønsker å se en enda bredere norsk leverandørindustri innen havvind - og påpeker at GIEKs garantier kan øke kapitaltilgangen til slike bedrifter hvis de skal investere i anleggsmidler eller by på større kontrakter.

- Det er et stort mangfold av leverandører innen maritim næring, og som leverer til store og mindre verft, fiskeri eller oppdrett. Flere av disse ser nå på havvind som et attraktivt marked. Hos GIEK kan små og mellomstore bedrifter få finansiering og garantier for å øke sin egen kapasitet til å levere til havvind, sier hun.

Nistad understreker at GIEK alltid samarbeider med banker når bedrifter skal finansiere sin egen virksomhet. Det er banken som låner ut, men slike lån kan komme lettere på plass når staten, gjennom GIEK, tar mye av risikoen.

En annen viktig forutsetning er at finansieringen skal bidra til eksport. En rekke leverandører til verft, havbruk og fiskeri har allerede benyttet GIEK og gjennomført større investeringer i egen bedrift, eller skaffet arbeidskapital for å produsere større kontrakter.

- Maritim industri er en kapitalintensiv næring. Det er derfor stort behov for GIEKs garantier for vi skal kunne ta en global lederrolle i utviklingen av flytende havvind. Vi oppfordrer alle norske maritime bedrifter til å studere GIEKs ordninger og tilbud, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

– Trenger du finansiering for å vokse, ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger, sier GIEK-sjefen