1

Verdens første hydrogen-elektriske ferge til Rogaland

Norled setter fire nye miljøvennlige ferger i drift denne våren og sommeren, blant annet verdens første hydrogenferge. Hele 18 norske leverandører og eksportører har leveranser til Norleds nye klimavennlige ferger. GIEK, Eksportkreditt og DNB sikrer finansiering.

Norled er ikke ukjent med å være først ute med miljøvennlig teknologi på sine ferger. Allerede i 2015 satte Norled verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge i drift på strekningen Lavik-Oppdal på E39. Batterifergen med det dekkende navnet MF Ampere brøt bølgene for de som kom etter, og over 60 elektriske ferger trafikkerer nå Norges rundt 130 fergesamband.

Elektrisitet er imidlertid ikke den eneste måten å frakte biler og passasjerer utslippsfritt over fjorden på. Snart sjøsetter Norled verdens første hydrogenferge – MF Hydra – på riksvegsambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland. Sammen med den helelektriske søsterfergen MF Nesvik bygges hydrogenfergen ved Westcon Yards i Ølen.

– Å få være med å bygge det som vil bli en verdensnyhet, gjør at vi ikke bare fyller opp ordreboken vår, men også bidrar til at vi befester vår posisjon som et verft med høy innovasjons- og teknologikompetanse, sa direktør for skipsbygging i Westcon, Endre Matre, til Teknisk Ukeblad da verftet fikk kontrakten.

Westcon Yards er langt fra alene om å nyte godt av Norleds grønne ferger og finansieringsløsningen fra Eksportkreditt, GIEK og DNB. En rekke norske bedrifter bidrar med spesialkompetanse.

 

Lang rekke norske leverandører

Norleds fire nye ferger baserer seg på leveranser fra totalt 18 norske leverandører og eksportører. Ved siden av de to fergene som bygges i Ølen, kommer det også to elektriske ferger fra Sembcorp i Singapore. Også disse fergene mottar leveranser fra små- og mellomstore leverandører langs norskekysten.

Blant leverandørene finner man LMG Marin i Bergen, Vestnes Ocean i Florø, Westcon Power & Automation i Haugesund og AF Aeronmollier i Flekkefjord/Stavanger – i tillegg selskaper som Nogva, Palfinger, Libra, Hydroniq, Servi Ulsteinvik og mange andre.

– Byggingen av Norleds fire nye miljøferger bidrar til betydelig verdiskapning i Norge, og arbeid og aktivitet hos vår maritime eksportnæring. Vårt maksimale garantiansvar er på hele 412 millioner kroner, så dette er stort, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

Hun er godt fornøyd med samarbeidet mellom partene som finansierer fergene. DNB var arrangør for syndikatet bak finansieringen, hvor Eksportkreditt er største långiver. GIEK på sin side stiller opp som garantist og deler risiko med DNB, Sparebank 1 SR- Bank og Danske Bank. Som kjent vil Eksportkreditt og GIEK snart slås sammen til det som på folkemunne vil hete «Eksfin» – Eksportfinansiering Norge.

 

To ulike ordninger benyttet i finansieringen 

Det er to ulike ordninger som ligger til grunn for GIEKs og Eksportkreditts deltakelse i finansieringen. For de to fergene som bygges ved Sembcorp er det eksportordningen som slår inn, mens de to fergene som bygges ved Westcon i Norge kan finansieres gjennom skipsfinansieringstilbudet

– Vi finansierer 4 ferger, to som bygges ved Sembcorp i Singapore gjennom eksportordningen, og to som bygges ved Westcon gjennom skipsfinansieringstilbudet. Regjeringens skipsfinansieringstilbud som ble lansert i 2017 og besluttet videreført i 2020, muliggjør at Eksportkreditt og GIEK kan bidra med finansiering av skip bygget ved norske verft for innenriks skipsfart, forteller Laila Johnsen i Eksportkreditt.

Kunden, Norled, understreker hvor viktig samarbeidet med GIEK og Eksportkreditt er når den norske fergeflåten skal omstilles til nullutslipp. 

– Når det settes krav i nye fergeanbud om nullutslipp, krever det som oftest nybygg og dermed store kapitalinvesteringer for fergerederiene. Norled har et stort behov for kapital og langtidsfinansiering, og det er betryggende å se hvordan GIEK og Eksportkreditt bidrar med finansieringsløsninger i samarbeid med DNB, Danske Bank og Sparebank 1 SR- Bank, for å realisere miljøvennlige nybygg. Gode finansieringsløsninger er viktig for at vi skal satse på innovasjonsprosjekter som MF Hydra, sier Tord Helland, finansdirektør i Norled.

Gode finansieringsløsninger er viktig for at vi skal satse på innovasjonsprosjekter som MF Hydra, Tord Helland, finansdirektør i Norled.

– Norge er langt fremme i elektrifisering av skipstransport langs kysten. Vi ser at norsk leverandørindustri, i alle deler av verdikjeden fra batterisystemer til drift av skip, er i forkant i den teknologiutvikling som er nødvendig for at myndighetenes krav om nullutslipp på nye fergeanbud er mulig å gjennomføre. Vi ser også at norsk maritim leverandørindustri er i førersetet når det gjelder utvikling innenfor hydrogen. Transformasjon til nullutslipp krever store investeringer og GIEKs bidrag til finansiering av denne type kapitalkrevende prosjekter er i så måte viktig, sier Marianne Wik Sætre, DNBs regiondirektør for bedriftsmarked på Vestlandet, på vegne av banksyndikatet som finansierer Norled-fergene. 

– Det er ekstra hyggelig at finansieringen kvalifiserer til DNB’s rammeverk for grønne lån, uttaler Sætre.

Norleds kontrakter er i hovedsak med Staten og kommunene, slik at motpartsrisiko er lav. 

 

Mer på trappene 

Hydrogenfergen MF Hydra vil ha en kapasitet på 296 passasjerer og 80 biler. Minst 50 prosent av tiden skal den kjøres med brenselsceller drevet av flytende hydrogen, mens batterier tar seg av resten. Som det helelektriske søsterskipet MF Nesvik vil MF Hydra være 82,4 meter langt og 16,75 meter bredt.

Westcon og Norled er forøvrig allerede i gang med nye prosjekter. Allerede i 2022 kommer den helelektriske Ryfylkeferjen som bygges av Westcon og vil drives av Norled.

Å drive innovasjon rundt hydrogen kan også vise seg å være smart og fremtidsrettet: Regjeringen har allerede bestemt at Norges lengste fergesamband Bodø-Moskenes skal drives med hydrogenferge fra 2024.