1

Utvidelse av lakseslakteri realiseres med GIEK-garanti

Lakseslakteriet Salten N950 på Sørarnøy utvides – det gir økt sysselsetting og positive ringvirkninger lokalt.

Sørvest for Bodøhalvøya ligger Sørarnøy og selskapet Salten N950, som er en hjørnesteinsbedrift for lokalsamfunnet. Selskapet har levert slaktetjenester til kundene sine i over 30 år fra lakseslakteriet sitt.

En utvidelse lakseslakteriet som skal stå klart sommeren 2021 vil tilføre ti nye arbeidsplasser på øya med rundt 250 innbyggere. Etter utbygging vil like mye laks som trengs for å lage middag til én million mennesker forlate slakteriet hver eneste dag ved ordinær drift. Utbyggingen av lakseslakteriet på Sørarnøy skjer vegg i vegg med det eksisterende bygget.

GIEKs garanti gjorde banken sikker 

Utvidelsen av lakseslakteriet finansieres med lån fra Sparebank 1 Nord-Norge. Banken gir først et byggelån som trekkes opp i byggeperioden og som konverteres til langsiktig nedbetalingslån når lakseslakteriet er ferdigstilt.

GIEK avlaster banken i både byggeperioden og etterpå gjennom å stille internasjonaliseringsgaranti: Det innebærer at GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Lån fra banken er på 103 millioner kroner der GIEK stiller garanti for 49,9 millioner eller 48 prosent av lånets kredittrisiko. 

- I denne saken ble GIEKs garanti tungen på vektskålen som gjorde oss tilstrekkelig sikre til å yte lån. GIEKs garanti gjorde også at vi kunne gi kunden et bedre tilbud, sier Trine Gansmoe, bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge

Garantier for fire milliarder kroner til sjømatnæringen

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt stadig mer etterspurte som vist i fremstillingen. Sjømat i GIEK inkluderer fiskeri og oppdrett. Byggelån som omhandler båter til sjømatindustrien er også inkludert i tallene. I løpet av første halvår 2020 økte GIEKs garantiansvar fra 2,5 til fire milliarder kroner for denne næringen.    

Kraftig økning av eksportgarantier til Nord-Norge 

Etterspørselen etter GIEK-garantier har økt kraftig i Nord-Norge, til sammen har nordnorske virksomheter og deres banker benyttet seg av garantier på tilsammen 1,16 milliarder i 2019. Til sammenligning - i 2018 og 2017 utgjorde garantiene til samme region 37 millioner kroner. Garantiene er i all hovedsak utstedt for lån til investeringer i kapasitetsøkende anlegg og utstyr til oppdrettsnæringen.


-    Vi har aktivt prøvd å gjøre tilbudet vårt bedre kjent i Nord-Norge og er glad for å bidra til at bedrifter vokser og at arbeidsplasser trygges, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK. Vi står klare til å støtte sjømatnæringen videre gjennom vårt garantitilbud. 
 

Se animasjonsvideoen av Salten N950 sitt nye lakseslakteri på Sørarnøy her

 

Les også om disse havbrukprosjektene GIEK har jobbet med i Nord-Norge:

GIEK har stilt garantier i forbindelse med SalMars nye slakteri og settefiskanlegg på Senja.

Havfarm på veg til Norge - garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid i havbruk.