1
Asia

Tips til norske eksportører i Kina

Kina importerte i 2016 varer og tjenester for USD 1,95 trillioner, og er et av de raskest voksende markedene i verden. Dette betyr store muligheter for norske eksportører, og GIEK og Eksportkreditt Norge jobber allerede med flere store prosjekter innen landbasert norsk eksportindustri i Kina.

Her er noen av våre råd til norske selskaper som ønsker å gjøre forretninger i Kina:

  1. Relasjoner og kontakter: Kinesere foretrekker som oftest å gjøre forretninger med folk de kjenner og stoler på. Det er viktig å bygge gode og langsiktige relasjoner til mulige kjøpere og samarbeidspartnere i Kina. Dra til Kina for å besøke dem, spis middag sammen, og ode kontakter. Vær forberedt på mye reisevirksomhet til Kina.
  2. Kjenn markedet: Kina er ikke et marked, men en rekke mindre markeder, byer og provinser, som i seg selv kan være større enn store europeiske land. Gjør god due-diligence, kjenn markedspotensialet og preferansene som er i akkurat det området der bedriften ønsker å eksportere til.
  3. Byråkrati: Det er viktig å kjenne til de byråkratiske hindringene som eksisterer. Påse å ha alle registreringer og godkjennelser på plass. Det er også viktig å ha en god strategi for hvordan man faktisk skal få penger ut av Kina, da man ofte vil møte på valutarestriksjoner.
  4. Tålmodighet: Ting i Kina tar tid. Ikke gi opp!

GIEK er åpen både for langsiktige og kortsiktige garantier i Kina, og kan ta både politisk og kommersiell risiko. Les mer om GIEKs garantier på giek.no/garantiene.

Møt Eksportkreditt Norge og GIEK i Kina

17.-25. november er Eksportkreditt Norge og GIEK på reise til Shenzhen, Beijing og Shanghai, og vil blant annet delta og holde innlegg på Norway China Innovation and Investment Week i regi av Innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker et møte med oss i løpet av reisen.

Har du ikke anledning til å treffe oss denne gangen, følg oss på Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev for informasjon om vår neste tur til Asia våren 2018.