Styrker kompetansen innenfor jus og bærekraft

GIEK styrker nå sin stab innenfor jus og bærekraft gjennom tre ansettelser.

Advokat Bernhard Haukali kommer fra stilling som partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Han har vært i Wikborg Rein i hele sin yrkesaktive karriere (33 år), hvorav fire år på deres Londonkontor. Praksisen hans har alltid vært internasjonalt transaksjonsrelatert innenfor bank, finans, shipping/offshore, transport og naturressurser - og han har ofte tidligere vært involvert i transaksjoner hvor GIEK har vært med. Bernhard har spesialkompetanse innen utarbeidelse og forhandling av låne- og sikkerhetsdokumenter, certepartier og offshorekontrakter.  Han har nylig blitt kåret til «Leading Individual» i Legal 500’s kåring av beste advokater og er også i The Legal Hall of Fame. 

Advokat Julianne Heltne, som har jobbet hos Arntzen de Besche siden januar 2017, har kommet tilbake til GIEK. Julianne har jobbet nesten seks år i GIEK tidligere. Gjennom arbeidet i Arntzen de Besche har hun videreutviklet sin kompetanse innen ulike typer finansiering og restrukturering av lån. Det er alltid hyggelig når tidligere ansatte ønsker å komme tilbake til oss!

GIEKs bærekraftsteam styrkes med nyansatte Guro Hagen Kristiansen. Guro er siviløkonom og har også en mastergrad i miljøfag. Hun har tidligere jobbet med bærekraft i bygg- og anleggssektoren (AF-gruppen) og i oljesektoren (Shell). Hennes hovedkvalifikasjoner er miljøstyring og samfunnsansvar, samt risikostyring, innen disse områdene har hun hatt mange spennende oppdrag både i Norge, men også internasjonalt.