Stort potensiale for norsk solteknologi i Vietnam

Med en befolkning på 92 millioner og en gjennomsnittlig årlig økonomisk vekst på 6,4 % fra 2000 til 2016, ifølge Verdensbanken, har Vietnam et stort og voksende energibehov. Strømproduksjonen i dag kommer fra vannkraft, gass og kull med ca. en tredjedel hver, men er ikke tilstrekkelig til å møte dette voksende behovet.

For å legge til rette for utbygging av solenergi har regjeringen i år lansert et program med en gunstig Feed-in-Tariff for sol og det er mange aktører i Vietnam som sitter på solkraftprosjekter i forskjellige utviklingsstadier og som er mer eller mindre klare til utbygging. Her er det stort potensiale for norske leverandører av solenergi, sier Ute Borghardt, kundeansvarlig for miljøteknologi i GIEK. I oktober deltok Ute på vegne av GIEK på en studietur for solenergi i Vietnam i regi av Innovasjon Norge i Hanoi.

Kraftkjøperavtalen med statseide Electricity of Vietnam (EVN) som ble lansert i september i år har som mål å øke bruken av miljøvennlig energi i Vietnam. For å dra nytte av tariffen som gjelder i 20 år må kraftverket være knyttet il nettet før 30. juni 2019.

-Med økende energibehov er det et stort potensialet for utbygging av solkraft i Vietnam. At Vietnam har mye vannkraft fra før er en fordel i og med at disse balanserer hverandre, noe som er et godt argument for at landet skal satse mer på fornybar energikilder i fremtiden, sier Ute.

Hun håper GIEK motta søknader om finansiering fra kvalifiserte norske aktører som vil ta del i prosjektet.

Krevende betingelser

Selv om Ute anerkjenner et stort potensiale for norske aktører å nå komme inn på det vietnamesiske markedet, er det også flere utfordringer knyttet til landet og avtalen.

-PPAen har attraktiv tariff og går over 20 år, men grunnet oppsigelsesklausul, mangel på internasjonal voldgift og at det ikke er lagt inn noen inflasjonsjustering gjør det vanskelig å gjøre prosjektene attraktive for finansiering gjennom internasjonale långivere. De regulatoriske myndighetene i Vietnam blir nødt til å legge bedre til rette for internasjonale investorer, långivere og leverandører for at det skal bli interesse for avtalen, sier Ute.

En annen utfordring er nett infrastruktur som må tilpasses dersom Vietnam ønsker en storskilt utbygging av solkraft.

For internasjonale aktører er det også problematisk å gjennomføre prosjekter grunnet tunge prosesser, tungt byråkrati og utfordringer knyttet til korrupsjon.

-Det sagt, så er det i dag etablert globale priser på solpanel og annet utstyr til solfarmer som gjør at industrien er relativt transparent og derfor lettere å oppdage korrupsjon. Landets økonomiske vekst og betalingsvilje er også positiv, påpeker Ute. 

Kort frist

Prosjektene må være ferdigstilte og operasjonelle innen juni 2019 for å få tariffen. Dette betyr at innen denne tid må prosjektene både være finansiert og bygd.

-For utenlandske aktører begynner det derfor å bli knapt med tid, sier Ute.