Statsbudsjettet 2015: Stabile rammer for eksportgarantier

I statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen la frem 8.oktober, går Regjeringen inn for å videreføre rammene for GIEKs eksportgarantier på 2014-nivået. Dette er gode nyheter for norske eksportbedrifter, deres ansatte og lokalsamfunn som nyter godt av eksportgarantiene.

- Stabile rammer for eksportgarantier vil gi eksportnæringen trygghet og forutsigbarhet i en urolig tid, sier adm.dir. i GIEK, Wenche Nistad.

Regjeringen går nå inn for å videreføre rammene for den alminnelige ordningen, kraftordningen, byggelånsordningen og u-landsordningen, på til sammen 173,15 milliarder kroner også i 2015.

I mange norske eksportkontrakter er Eksportkreditt Norge långiver mens GIEK stiller garanti. Begge institusjoner er statlige og legger opp til ytterligere forenkling av sine søknadsprosesser overfor kundene i 2015.

GIEK Kredittforsikring AS (GK) ble etablert i 2001 og tilbyr forsikring av varer som er kjøpt på kreditt, i hovedsak fisk og sjømat. Regjeringen foreslår å overføre eierskapsforvaltningen av GK fra GIEK til Nærings- og fiskeridepartementet fra 1. januar 2015. Overføringen innebærer ingen endringer i GKs virksomhet, verken for ansatte eller kunder.