1

Staten finansierer fremtiden til sjøs: GIEK gjør sorte hav grønnere

Skipsfarten står for 2,5 prosent av globale klimautslipp. Innen 2050 skal halvparten av næringens utslipp kuttes, og hvis norske selskaper tar et tidlig lederskap i omstillingen, kan det åpne seg enorme muligheter. De store investeringene kan lettere gjennomføres med staten på laget: I 2021 kommer GIEK til å passere ni milliarder kroner i garantier til grønn skipsfinansiering og ønsker å bidra langt mer.

Illustrasjon: ©PONANT/STIRLING DESIGN INTERNATIONAL - Franske PONANT sitt luksusekspedisjonscruiseskip Le Commandant-Charcot blir det første i sitt slag med hybrid fremdriftssystem. GIEK deltar i PONANTs finansiering av skipet sammen med Eksportkreditt og franske banker.

Om du reiser med bilfergen «MF Husavik» til Sandvikvåg i Vestland fylke, eller har tenkt deg om bord på passasjerskipet «M/S Color Hybrid» til Strømstad straks koronarestriksjonene letter, så vil reisen din ha noen fellestrekk. Ikke bare vil du seile på et miljøvennlig skip som hovedsakelig er produsert i Norge, du vil også seile med et skip som neppe ville blitt bygget uten GIEK.

Da Fjord1 bestilte ni miljøvennlige ferger for trafikk på Vestlandet, stilte GIEK med garantier på 800-900 millioner kroner for å bidra til at de nye grønne fergene skulle se dagens lys. Foto: Fjord 1

Både da Fjord1 bestilte ni miljøvennlige ferger for trafikk på Vestlandet, og da Color Line bestilte sitt senere prisbelønte hybridskip, stilte GIEK med garantier på 800-900 millioner kroner for å bidra til at de nye grønne skipene skulle se dagens lys — og bli bygget i Norge.

Fjord1 og Color Line er langt fra alene om å ha fått bistand fra GIEK for å gjøre havet grønnere.

Grønne skip av alle slag

De fleste av oss har vært ombord i bilferger, færre har seilt med oppdrettsnæringens brønnbåter, eller bøyelastere og supplyskip i Nordsjøen. Men også i disse næringene er skipene blitt grønnere med hjelp fra GIEK.

I midten av mars i fjor, da resten av Norge var i ferd med å kastes ut i den første koronabølgen, kunne Larsnes Mekaniske Verksted i Møre og Romsdal overlevere verdens første hybridbrønnbåt til brønnbåtrederiet Rostein. Ro Vision, som skipet heter, inneholder miljøvennlige og høyteknologiske løsninger for skånsom transport av levende fisk.

Ro Vision, verdens første hybridbrønnbåt, ble levert fra Larsnes Mekaniske til brønnbåtrederiet Rostein i mars 2020. Foto: Larsnes Mek.

Uten GIEKs garantier ville Ro Vision og søsterskipet Ro Venture sannsynligvis ikke blitt noe av.

 – Tross gode resultater gjennom mange år opplever vi at bankene etter oljekrisen har vært langt mindre villige til å gå inn på prosjekter. Samarbeidet med GIEK har derfor vært helt nødvendig for at vi fortsatt kan kontrahere båter i Norge, sier Glen Bradley, Vice President i Rostein.

Også i offshorenæringen

Også olje- og offshorenæringen gjør nå skipene grønnere med hjelp fra GIEK. Paradoksalt, vil noen tenke, men hvis man aksepterer at olje tross alt vil være en del av verdens energimiks i mange år til, er det jo hensiktsmessig å kutte utslipp der man kan. Skipene seiler grønnere, uansett last eller formål med operasjonene. Både på norsk sokkel og andre steder er utslippsreduksjoner et krav for å kunne vinne kontrakter allerede i dag, og ingen vet hvilke nye oppgaver dagens offshoreskip vil utføre i fremtiden.

GIEK har finansiert ettermontering av elektrisk batteridrift på to supplyskip som eies av rederiet Island Offshore, noe som har bidratt til å gjøre flåten mer attraktiv, i følge ledelsen i selskapet. Foto: Island Offshore

GIEK har finansiert ettermontering av elektrisk batteridrift på to supplyskip som eies av rederiet Island Offshore. Skip med mindre klimautslipp gjør Island Offshore mer konkurransedyktige:
– Dette er med på å øke attraktiviteten til flåten og sikre kontrakter i et lengre perspektiv, noe vi allerede merker på oljeselskapene. Det har vært et stemningsskifte det seneste året, fortalte Island-sjef Tommy Walaunet til Finansavisen i desember.

En viktig tilleggseffekt er at installasjonen av batteripakker på eksisterende skip også skaper aktivitet hos norske verft og leverandører. 

– GIEK var avgjørende for oss

Da Altera Infrastructure, tidligere Teekay Offshore, bygget fire nye bøyelastere (også kalt shuttletankere), valgte de en teknologi som halverer CO2-utslippene til tilsvarende skip. Investeringen ble muliggjort med 165 millioner dollar, nesten 1,5 milliarder kroner, i statlige garantier. 

– GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, understreket Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

Blant andre aktører som har benyttet seg av GIEKs ordninger finner vi Hurtigruten, som bygget de polare cruiseskipene Fridtjof Nansen og Roald Amundsen ved Kleven Verft. For å bistå norske verft i omstillingen fra offshoreskip til andre typer skip har GIEK også stilt garantier for flere cruiseskip til franske og amerikanske selskaper som bygges hos Vard og Ulstein.

- Norsk skipsindustri vil styrke sin konkurransekraft gjennom grønne løsninger— og det skal GIEK hjelpe den med.

– Fremover vil vi også bidra som kausjonist for å støtte helt nye grønne omstillingsprosjekter, som handler om alt fra  alternative drivstoff som hydrogen og amoniakk, til batteriproduksjon og smart lading. Norsk skipsindustri vil styrke sin konkurransekraft gjennom grønne løsninger— og det skal GIEK hjelpe den med, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

Stort potensial for maritim næring

Det store rasjonalet bak GIEKs finansielle drahjelp til norske rederier, verft og underleverandører er at våre bedrifter er godt posisjonert for å gripe de maritime mulighetene i det grønne skiftet. 
Beregninger fra Maritimt Forum og Menon viser at norske aktører har et omsetningspotensial fra 20 til 60 milliarder dollar i 2050 når man ser hele den maritime verdikjeden under ett. 

Design og konseptutvikling for hele skip, driftssystemer til skipene, bygging av høykomplekse skip og ikke minst selve driften av skipene vil være de største bidragsyterne. Men for at dette skal bli en realitet, må norske aktører ta en posisjon tidligst mulig.

Når tiden kommer for å gjøre de store investeringene — både i Norge og hos de utenlandske kjøperne — kommer GIEK inn med statlig garantier. Slik bidrar GIEK til at norske sjøfartsnæring får enda mer vind i seilene og kan ta teten i det grønne skiftet til havs. 

NB: Skipsgarantiordningen fra 2018 gjør at GIEK kan bistå ikke bare eksportrettet virksomhet, men også bygging av skip til bruk i Norge som bygges ved norske verft, slik som el-fergene til Fjord1.