Solenergi fra Glomfjord

Norwegian Crystals ble etablert i 2012 og leverer i dag monokrystalline blokker, såkalte ingots og wafere fra deres «state of the art» fabrikk i Glomfjord. Med et produkt med mer enn 99,99% renhet, tilgang til billig og ikke minst «grønn» strøm fra vannkraft og naturlig kjølevann har bedriften skapt et konkurransedyktig høykvalitetsprodukt som eksporteres til hele verden.

Lang historie
Teknologien til Norwegian Crystals stammer tilbake til 1993 da gründer Reidar Langmo sammen med Alf Bjørseth grunnla ScanWafer, forløperen til REC. Selskapet hadde en eventyrlig vekst, men som følge av et svært vanskelig marked ble REC Wafer Norway begjært konkurs i 2012. I kjølvannet av REC ble en ny forretningsplan utarbeidet og i 2012 ble Norwegian Crystals etablert. REC var et vertikalt integrert solenergiselskap som tidligere produserte alt fra ingoter til solcellepaneler i høykostnadsland som Norge og Sverige.

- Norwegian Crystals har valgt å kun fokusere på den delen av verdikjeden som har vedvarende komparative fortrinn i Norge, det vil si produksjon av ingoter, som krever billig og ren strøm, billig kjølevann og ovnskompetanse. Dette har vi masse av i Norge. Med tiden har også REC tilpasset seg og produserer kun silisium (som også krever billig strøm) og ingoter i Norge, resten av verdikjeden til REC er nå i Asia, sier Erik Bjørstad, CFO i Norwegian Crystals.

Eksportfinansiering bidrar til vekst
I de samme produksjonslokalene som REC hadde i sin tid produseres det i dag ingoter og wafere til solcelleprodusenter verden over, med en kapasitet på over 300 MW. Leveranser fra underleverandører av råvarer er en forutsetning for å kunne levere høyeffektive produkter. I 2017 inngikk GIEK og DNB derfor en avtale om å stille betalingsgarantier og remburser på vegne av Norwegian Crystals til forskjellige underleverandører. Avtalen har en størrelse på totalt 60 millioner NOK og muliggjør import av store kvanta råvarer som inngår i produksjonsprosessen.

- Vi er glad for at vi gjennom denne transaksjonen kunne støtte en eksportbedrift tidlig i verdikjeden til solindustrien og dermed også kunne støtte en viktig del av den norske metallurgiske industrien, sier Ute Borghardt, Kunderådgiver i GIEK.

Hele produksjonen til Norwegian Crystals eksporteres, med Asia som hovedmarked. Ved oppstart av Norwegian Crystals ble det ansatt mange tidligere REC ansatte som bidro med verdifull kompetanse i den videre prosesseffektiviseringen.

- Norwegian Crystals har et stort varelager og dermed en høy kapitalbinding. Samtidig ønsker vi å bruke mest mulig av egenkapitalen i selskapet til videre vekst. Dermed var det et stort løft for Norwegian Crystals da vi fikk tilgang til finansiering med GIEK garanti som kunne finansiere varelageret vårt. GIEK garanti bidrar dermed til at vi kan ekspandere raskere og mer kapitaleffektivt, sier Bjørstad.

Ren energi
Glomfjord, som ligger 14 mil sør for Bodø, byr på naturresurser som Norwegian Crystals har implementert som en sentral del av forretningsplanen. Billig strøm fra vannkraft og gratis kjølevann er med på å sikre en konkurransedyktig drift til tross for at arbeidskraften i Norge er dyrere enn hos konkurrentene.  Selskapet er sertifisert i forhold til «Low carbon footprint» grunnet den rene energien som brukes i produksjonsprosessen, noe som gjør dem til en foretrukket leverandør flere steder i verden.

Globalt marked
Markedet for solenergi har vokst betydelig de siste årene. Siden 2006 har totalt installert solkapasitet på verdensbasis økt fra 9GW til 310GW, og i 2016 ble det globalt installert 71GW med ny solenergikapasitet. Det forventes at markedet vil fortsette å vokse raskt, ikke minst drevet av fallende priser som nå i stadig større grad gjør solenergi til den mest kostnadseffektive energikilden, ofte billigere enn konvensjonelle energikilder.

- Norwegian Crystals har som målsetning å bli den største produsenten av monokrystallinske ingoter utenfor Kina, ved å utnytte den store bygningsmassen og infrastrukturen som selskapet eier i Glomfjord. Innen utgangen av 2020 skal vårt eksisterende fabrikkbygg være fylt til randen av smelteovner, sier Bjørstad.