1

Slik fikset eksportbedriften finansiering med statlig hjelp

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

Lang ventetid fra investering til inntekter innebærer en økt risiko for banken – og er et hinder for bedriften som trenger finansiering. For Curida ble løsningen et samarbeid med både DNB og GIEK.

I skogkanten ved Elverum ligger ansatteide Curida – som produserer legemidler hovedsakelig for eksport. Åtti prosent av produksjonen selges til hele åtti land, og Curida vinner kontrakter i tøff konkurranse med leverandører fra en rekke lavkostland. 

Legemiddelbransjen preges imidlertid av langsiktige prosesser. Det går lang tid fra du vinner en kontrakt til du kan levere produkter og tjene penger, noe som er en like stor utfordring for Curida som lavpriskonkurrentene. 

Et samarbeid mellom bedriften, GIEK og DNB ble løsningen.

Avgjørende GIEK-garantier

– Legemiddelbransjen er tungt regulert av hensyn til pasientenes sikkerhet. Hver medisin er unik og må ha eget dedikert maskineri, testing og kvalitetssikring. Før inntektene kommer må vi derfor skaffe betydelig arbeids- og investeringskapital, forteller Curida-sjef Leif Rune Skymoen.

 

 Den lange ventetiden fra investering til inntekter innebærer en økt risiko for banken – og er et hinder for bedriften. For Curida ble løsningen et samarbeid med både DNB og statlige GIEK. 

– Uten garantier fra GIEK hadde ikke DNB kunne gitt oss lånene vi trengte for å kunne levere på kontrakten, slår Leif Rune Skymoen i Curida fast.

Tjue millioner kroner i garantier fra GIEK ble avgjørende for at DNB kunne utbetale nye lån til bedriften. Produksjonen vil nå kunne femdobles.

Trenger eksport fra flere næringer

Mens GIEKs garantier tidligere i hovedsak har vært brukt av større aktører innen olje og gass samt skipsbygging, er det klare budskapet til bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter at tilbudet fra GIEK gjelder alle som bidrar til eksport, uansett næring.

– Vi lærer mye fra arbeid med nye næringer. Samarbeidet med Curida gjør det enklere for oss å imøtekomme lignende behov hos andre virksomheter og næringer. Vi ønsker at flere norske bedriftsledere og banker ser hvilke muligheter som ligger i GIEKs tjenestetilbud, sier adm. direktør Wenche Nistad i GIEK.

Hun understreker at GIEKs garantier favner alt fra noen få millioner til milliarder av kroner. I Curidas tilfelle benyttet man en produksjonslånsgaranti til å sikre nødvendig arbeidskapital, og en internasjonaliseringsgaranti for å finansiere investering i produksjonsutstyr. 

Kort fortalt utvider GIEK bankenes kapasitet for utlån til eksportbedriftene eller deres leverandører.

– Situasjonen til Curida er beskrivende for mange etablerte og eksportorienterte produksjonsselskaper i vekst. Vi i DNB ønsker å strekke oss langt for å hjelpe bedrifter som Curida, og det er enklere når vi kan dele risikoen med GIEK, sier kundeansvarlig Thomas Kruse i DNB.

Verdens første hybride brønnbåt

Man trenger ikke å ha begge bena plantet på jorden, som Curida, for å bruke GIEK. Også flere spennende prosjekter innen havnæringene er muliggjort med garantier fra GIEK, der norske verft eller deres leverandører har fått garantier til produksjon av miljøvennlige fartøy – både passasjerskip, ferger og brønnbåter.

Verdens første hybride brønnbåt, Ro Vision fra Rostein og Larsnes Mek. ble finansiert ved hjelp av garantier fra GIEK. 

I midten av mars leverte Larsnes Mekaniske Verksted verdens første hybride brønnbåt med navnet Ro Vision til brønnbåtrederiet Rostein. Brønnbåter frakter levende fisk til og fra oppdrettsmerder. I juli leveres søsterskipet Ro Venture.

Jarle Gunnarstein, administrerende direktør i Larsen Mekaniske Verksted, sier GIEKs rolle ikke må undervurderes.

– For oss var det veldig viktig at GIEK var med for å sikre finansieringen til vår kunde Rostein AS. Uten dette hadde det ikke vært noe Ro Vision og Ro Venture, sier han.

Finansiering til flere faser

Kundeansvarlig Thomas Kruse i DNB mener langt flere enn Curida må sjekke ut GIEKs ulike garantier. GIEK kan bidra i hele verdikjeden, og gjennom ulike faser, fra oppbygging til leveranse. 

– Vi ser et potensiale for flere virksomheter og næringer i å benytte produktene fra GIEK, for eksempel leverandørindustrien til olje gass, aktører i medtech og robotics, samt oppdrettsnæringen, sier Kruse. 

Han får støtte fra GIEK-sjef Wenche Nistad, som under koronakrisen har fått utvidet sitt tilbud ytterligere for å bistå norske bedrifter som satser mot utlandet.

- Nå, mer enn noensinne, er det viktig at norske eksportbedrifter og bankene deres tar i bruk GIEKs tilbud. Vår verktøykasse har aldri vært større, understreker GIEK-sjefen.

 

Les også:

Klar melding til bankene: – Ikke hjelp kundene halve veien. GIEK tilbyr langt mer enn krisehjelp