Skandi Acu finansiert av GIEK og Eksportkreditt Norge

GIEK har utstedt en långivergaranti på 230,4 millioner dollar i forbindelse med finansieringen av TechDOF Brasils nye rørleggingsfartøy (PLSV) Skandi Acu. Garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge.

Fartøyet ble levert fra Vard Søviknes på Sunnmøre i januar for videre installasjon av dekkutstyr ved Huismans verksted i Schiedam, Nederland. Fartøyet er forventet ferdigstilt i april og vil operere i Brasil på en åtteårskontrakt med Petrobras fra rundt midten av juni i år.

Skandi Acu er, blant annet, utstyrt med 650-tonns rørleggingssytem (vertical lay system), to kurver for lagring av fleksible rørledninger under dekk (total kapasitet 4000 tonn) og to 50-tonns dekkraner.

TechDOF Brasil er et joint venture eid 50/50 av franske Technip og norske DOF Subsea.

Spesifikasjoner på Skandi Acu:

  • Lengde: 146 m
  • Bredde: 30 m
  • Flagg: NIS
  • Overnattingskapasitet: 120 p
  • Motorer: 6 x 3840 kW

GIEK kan stille långivergaranti for inntil 90 prosent av kjøpers lån, så lenge minst 30 prosent av eksportkontrakten består av norske varer, tjenester eller verdiskaping. Inntil 85 prosent av salgskontraktens verdi kan være lånefinansiert. For skip kan en garanti stilles for maksimalt 12 år.

Du kan lese mer om långivergaranti og skipsfinansiering her.

Foto: DOF Subsea