Se videoen her.

Eksportkurset 2016 ble åpnet med en kort presentasjon av hver enkelt aktør, og hva de kan hjelpe eksportørene med. Deretter fulgte presentasjoner om blant annet korrupsjon, internasjonalt regelverk og nyttige erfaringer fra eksportørene selv.

Program

Hvordan fungerer statens verktøy for eksport?

  • Hvordan kan vi bidra til økt eksport for deg?
  • La deg inspirere gjennom konkrete eksempler

Øk din eksport – hva bør du kunne litt om?

  • Hvordan unngå at eksportsatsingen blir et tapssluk?
  • Hvordan redusere risikoen for korrupsjon i egne eksportkontrakter?
  • Kredittvurderinger ved langsiktig finansiering
  • Kredittvurderinger ved kortsiktig finansiering