Satser på norske eksportører med nytt eksportteam

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge har etablert et felles eksportteam som sammen skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.

De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som de skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur. I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet, men i fremtiden vil også andre bedrifter være aktuelle.

Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene.  Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

– Det kan være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om og kunne utnytte de ulike virkemidlene som er tilgjengelige. Eksportteamet er vårt felles tiltak for å prøve å forbedre dette. Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater. Det viktigste er imidlertid ikke dette ene teamet i seg selv, men at vi trekker lærdom av teamets erfaringer og gjør endringer i våre egne organisasjoner til eksportørenes beste, sier de fire administrerende direktørene Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Wenche Nistad (GIEK), Erica Blakstad (GIEK Kredittforsikring) og Olav E. Rygg (Eksportkreditt Norge).


Ønsker du mer informasjon om Eksportteamet? Ta kontakt med oss:


Jostein Djupvik
Eksportkreditt Norge
jod@eksportkreditt.no
480 29128
 

Atle Bjørkheim
GIEK
abj@giek.no
930 28280
 

Kristine Bugge Lie
GIEK Kredittforsikring
kristine.bugge.lie@giekkreditt.no
407 24005
 

Inger Teigstad
Innovasjon Norge - Nord
intei@innovasjonnorge.no
482 38123
 

Tor Erik Lillebø
Innovasjon Norge - Midt
tolil@innovasjonnorge.no
991 62579
 

Ragnhild Kristin Espeland
Innovasjon Norge - Vest
raesp@innovasjonnorge.no
990 21872
 

Marion Emilsen
Innovasjon Norge - Sør
mafry@innovasjonnorge.no
959 86627
 

Eirik Henriksen
Innovasjon Norge - Øst
eihen@innovasjonnorge.no
481 19565

 

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Det gjør selskapet gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.


GIEK
GIEK fremmer norsk eksport og norske bedrifters internasjonalisering gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat.  GIEK kan stille ulike typer eksportfremmende garantier som kan avlaste både kommersiell og politisk risiko. Dette er garantier som avlaster risiko som norsk eksportør påtar seg eller som avlaster risiko som utenlandske kjøper påtar seg eller som avlaster risiko som kjøpers eller eksportørs bank påtar seg. GIEK kan også stille investeringsgarantier som avlaster for politisk risiko i forbindelse med norske bedrifters investeringer i utlandet.


GIEK Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og eksport, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Vi er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Våre medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.


Innovasjon Norge
Innovasjon Norge er staten og myndighetenes viktigste verktøy for næringsutvikling, innovasjon og omstilling av industrien og næringslivet. Innovasjon Norge skal avlaste risiko for etablerte bedrifter, og skal bistå med å skape nye. Begge er like viktige i omstillingen Norge er i.