1

Regjeringen forlenger midlertidige garantiordninger

Regjeringen vil forlenge begge de to midlertidige garantiordningene som er opprettet i forbindelse med Korona-situasjonen. Både lånegarantiordningen for til bedrifter og ordningen for kredittforsikring forlenges frem til 30. juni 2021.

– Lånegarantiordningen har siden mars gitt mange bedrifter tilgang på nødvendig likviditet og har bidratt til å trygge arbeidsplasser over hele landet. Behovet for ordningen er der fortsatt, ikke minst på grunn av utviklingen de siste ukene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at lånetilbudet til norsk næringsliv opprettholdes i tiden fremover. Nå åpner vi også for at både nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Se pressemelding om forlengelsen av lånegarantiordningen her. 

 

– Tilgang på kredittforsikringer er viktig for å opprettholde handelen i mange næringer der handelen foregår på kreditt. Som følge av at usikkerheten tilknyttet pandemien ser ut til å vedvare, foreslår vi nå å videreføre den midlertidige kredittforsikringsordningen et halvt år til, sa næringsminister Iselin Nybø da tiltakspakken for næringslivet ble foreslått 10. november. 

Les regjeringens pressemelding om videreføring av kredittforsikringsordningen.