Regjeringa foreslår ei garantiramme på 10 milliardar kroner i 2018.

Ordninga vil omfatte finansiering av til dømes fiskebåtar, ferjer, brønnbåtar og hurtigbåtar, og finansieringa vil bli gitt på marknadsvilkår

Les mer på regjeringen.no

Foto: Nor-Fishing