1

Petrobras skal handle for 4,3 milliarder kroner hos den norske leverandørindustrien

Brasils oljeselskap Petrobras fikk i juni garantier fra GIEK på til sammen 500 millioner amerikanske dollar for å finansiere kjøp av tjenester fra norske offshorerederier i Brasil.

Foto: Dof 

Garantiene utgjør halvparten av en kredittramme på 1 milliard dollar (8,6 milliarder kroner) som ble innvilget av GIEK i fjor basert på potensiell norsk eksport frem desember 2020. Den resterende halvparten på rundt 4,3 milliarder kroner kan fortsatt benyttes til ny eksport fra norske leverandører. 

Kontraktsverdien for de norske eksportørene er betydelig høyere enn den delen GIEK garanterer for, ettersom deler av kontraktene alltid finansieres av egenkapital. Hoveddelen av kontraktene finansiert så lang gjelder kontrakter med norske rederier for leie av offshoreskip til oppdrag for Petrobras i Brasil.

En kredittramme hos GIEK skal få utenlandske selskaper til å handle flere norske eksportvarer og –tjenester, og sikre bankfinansiering for disse. GIEK låner ikke ut penger, men stiller garanti for å redusere bankenes tapsrisiko. De utstedte garantiene fra GIEK på tilsammen 500 millioner dollar dekker lån fra internasjonale banker.

Norsk eksport for ytterligere USD 500 millioner

- Intensjonen med finansieringsrammen er å gi Petrobras gode incitamenter til å velge nettopp norske leverandører. En norsk statlig garanti har høyeste kredittrating (AAA) og bidrar til å gi selskapet økt kapasitet. Vi jobber med å tilby tilsvarende finansieringsrammer også til andre olje- og gass-operatører som bruker norske leverandører. I tillegg til Petrobras har også italienske Saipem benyttet en GIEK-ramme til å finansiere omfattende kjøp fra Norge, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.