Økt kraftproduksjon i Myanmar med norsk statlig garanti og norsk teknologi

Denne måneden ble salget av tre gassmotorer for bruk i et kraftverk i Yangon-området i Myanmar sluttført da GIEK utstedte garanti overfor et lokalt selskap som driver med kraftproduksjon i landet. Dette markerer den første eksporten med GIEK-garanti siden Myanmar åpnet seg mot omverdenen i 2011.

-Dette er en veldig hyggelig transaksjon å lande. GIEK har jobbet mye og grundig med Myanmar over det siste året, og endelig å komme i mål med den første eksporten er veldig hyggelig, sier avdelingsdirektør for Industri og Energi Øyvind Ajer i GIEK.

Elektrisitet er viktig

Nettopp elektrisitet er viktig for Myanmars videre utvikling. Mye av infrastrukturen i landet er gammel og nedslitt, og med den høye veksten som er ventet vil etterspørselen etter elektrisitet doble seg hvert 4. år.

-Vi ser dette i mange land hvor norske leverandører er inne i elektrisitetssektoren, ikke minst i Afrika og Asia. Elektrisitet er et av de viktigste virkemidlene for å skape økonomisk vekst og velstand, sier Ajer.

Ajer understreker samtidig at garantien er stilt på kommersielle vilkår.

-GIEK er ikke et bistandsorgan, vi stiller våre garantier basert på kommersielle hensyn, ikke ulikt slik banker opererer. Risikoen i et fremvoksende marked som Myanmar er selvsagt høyere enn i etablerte markeder. GIEK har faste rutiner mht. samfunnsansvar og anti-korrupsjon i våre finansieringer, og gjorde ytterligere undersøkelser i Myanmars tilfellet, sier Ajer.

Godt forhold

Tradisjonelt har forholdet mellom Norge og Myanmar, eller Burma som landet tidligere het, vært veldig godt, og norske investeringer er svært velkomne i landet. Politisk er Myanmar høyt oppe på agendaen i Norge, og Telenor er blant de største utenlandske investorene i landet.

GIEK har også jobbet mye med å tilrettelegge for norske bedrifter i Myanmar, noe som har blitt lagt merke til i regionen.

-GIEK har hatt regelmessige møter med flere av de største bankene i Singapore, og de har alle merket seg GIEKs aktive holdning i Myanmar, sier Ajer.

Fornøyd statsråd

Næringsminister Monica Mæland (H) er fornøyd med at norsk eksportindustri nå for alvor ser ut til å etablere seg opp mot Myanmar.

– Skal norske bedrifter lykkes internasjonalt er både innsats og innovasjon viktig. Det er et godt tegn at bergenske Rolls-Royce nå bruker våre ordninger for å komme inn på et nytt og spennende marked som i Myanmar. Norske statsgarantier bidrar til at finansiering faller på plass og kontrakter undertegnes. GIEK er med og styrker norsk konkurransekraft og arbeidsplasser, uttaler Mæland.

Eksportøren er tilfreds

I Bergen er de glade for å ha fått på plass denne transaksjonen.

-Rolls-Royce verdsetter GIEKs og UOB Singapores anstrengelser for å sikre finansiering til Hlagwa Power Plant-prosjektet i Yangoon, Myanmar, sier administrerende direktør for Bergen Engines Jeff Elliott.

Bergen Engines er et datterselskap av Rolls-Royce Power Systems i Land og Sjø-Divisjonen i Roll-Royce. Selskapet har signert en langsiktig serviceavtale med eieren av gasskraftverket i Myanmar. Dermed kan det bli mer behov for eksportgarantier fremover.

-Ettersom dette markedet nå er godkjent for GIEK ser vi frem til å presentere nye prosjekter for GIEK, avslutter Elliott.

Se også pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.