Nytt vindmølleservicefartøy til Umoe Wind

GIEK har i dag utferda ein långjevargaranti for ein Umoe Wave Craft crew-båt som er bygd ved Umoe Mandal. Reiar er Umoe Wind. Fartøyet Umoe Firmus vil rett etter levering gå inn på eit charter som er avtala for seks månadar for arbeid på Sharingham Shoal Offshore Wind Farm på britisk sektor.

GIEK har gjeve garanti til Eksportkreditt Norge AS for 70 prosent av lånesummen, og DNB garanterer for dei siste 30 prosentane.

Fartøyet er basert på eit design og ein teknologi som Umoe utvikla då dei bygde fartøy for den norske marinen.  Umoe Firmus er det andre av sitt slag og systerskip til fartøyet Umoe Ventus, som GIEK utferda långjevargaranti for i februar.

Fartøyet vert levert i nær framtid.

Långjevargaranti kan være aktuell dersom du ønskjer å tilby eller din kjøpar etterspør finansiering i samband med ein eksportkontrakt. Les meir om långjevargaranti her.

Foto: Umoe Mandal