1

Nye bestemmelser om GIEK og kortsiktig kredittforsikring

Som følge av Covid 19-situasjonen jobber GIEK nå med å få til en løsning for kortsiktig eksportkredittforsikring i samarbeid med de private kredittforsikringsselskaper. Dette er en parallell utvikling med det som skjer i flere andre europeiske land. Vi håper at et norsk opplegg vil være på plass innen kort tid.

Tilbud om kortsiktig kredittforsikring er særlig viktig for sjømateksportørene. 

– Mange norske eksportører bruker kredittforsikring til å dekke risiko mot utenlandske kjøper. Som følge av at flere opplever økt usikkerhet, utvider vi nå GIEKs tilbud slik at det ved behov kan bidra inn i en større del av kredittforsikringsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og forsikrer at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke vil betale. I Norge bruker særlig fiskeri- og sjømatnæringen kredittforsikring.

Merk at tilbudet er regulert slik at GIEK kun kan tilby reforsikring av kredittforsikring når eksportører ikke kan få det i det private markedet. Inntil videre må norske eksportører forholde seg som før til sitt kredittforsikringsselskap. 

GIEK Kredittforsikring er et aksjeselskap underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som tilbyr kortsiktig kredittforsikring. GIEK Kreditfforsikring forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil to år. Les mer om GIEK Kredittforsikring her. GIEK Kredittforsikring ble skilt ut av GIEK i 2015 og omgjort til aksjeselskap, mens GIEK er en etat underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. GIEK Kredittforsikring ble solgt til Coface i februar 2020.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om GIEKs oppdrag her.