1

Ny innføring til veileder for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Veilederen bygger på en internasjonalt anerkjent metode for å bistå bedrifter til å opptre ansvarlig.

Veilederen for aktsomhetsvurderinger gir bedriftene et verktøy for å kartlegge risiko for negative påvirkninger og skade forårsaket av egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.

Les mer på regjerings nettside.