Ny fornybar-utbygging i Nordland med statlig kraftgaranti

(Pressemelding 7. mars 2018) Eolus Vind Norge AS skal bygge et nytt vindkraftverk på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland. Kraften skal selges til Aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS gjennom en langsiktig avtale, og vil benyttes ved selskapets smelteverk Mosjøen. Kraftkjøpet under avtalen forventes å være på omlag 1,2 TWh årlig i femten år. GIEK stiller 256 millioner Euro (om lag 2,5 milliarder kroner) i statlig garanti for Alcoa Norway ANS sine betalingsforpliktelser under kraftkontrakten.

Dette er det andre fornybar-prosjektet i Nord-Norge som realiseres med GIEK-garanti de siste månedene. I oktober 2017 stilte GIEK to kraftgarantier tilknyttet vindkraftverkene Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

-Det er svært gledelig at kraftgarantiordningen nå bidrar til utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Nordland, samtidig som den legger til rette for videreutvikling av Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen. Dette er viktig for næringsutviklingen i regionen. Her ser vi kraften som ligger i et tettere samarbeid mellom industrien, bankene og staten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

-Våre garantier gis på markedsmessige vilkår, understreker adm.dir. Wenche Nistad i GIEK. – Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter. Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge, legger hun til.

Det vises til egne pressemeldinger fra Eolus Vind Norge AS og Alcoa Norway ANS.


Om kraftordningen
Kraftordningen ble vedtatt av Stortinget i 2009 for å gi GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og finansinstitusjoner når kraftintensiv industri skal inngå langsiktige kraftavtaler. Ordningen har en ramme på 20 milliarder kroner. Garantiordningen gjelder for virksomheter innenfor trevare og trelast, treforedling, kjemiske produkter og metallproduksjon.