1

Norske leverandører til skipsindustrien ser muligheter innenfor cruisemarkedet

Overgangen til cruisemarkedet krever store investeringer i deler av leverandørindustrien. For noen kan statlig finansiering bli aktuelt – og GIEK informerer næringen om mulighetene på de viktigste industrimessene i inn- og utland i år. I april deltok vi på Seatrade Cruise i Miami, og i juni ses vi på Nor-Shipping i Oslo.

GIEK har i flere år deltatt på SeaTrade Cruise Global i Miami. I år møtte vi betydelig flere norske maritime leverandører enn i tidligere år.

Vi hadde to målsettinger med vår tilstedeværelse i år: å tilby finansiering til utenlandske rederier dersom de velger å bygge skip ved norske verft, og å treffe leverandørbedrifter som ønsker å levere til dette markedet og kan trenge finansiering til egen bedrift.

Nye garantier dekker bedrifters finansieringsbehov på norsk jord

GIEK har tidligere primært kunne bidra overfor cruisebransjen med finansiering overfor utenlandske rederier som ønsker å bygge cruiseskip ved norske verft. 

Norske eksportbedrifter og deres leverandører kan nå også hjemme på norske jord få finansiell drahjelp fra staten, i konkurransen om å vinne oppdrag om utenlandske kjøpere. Garantier som dekker finansieringsbehov for: bygging av fartøy til bruk i Norge, (byggelånsgaranti); norske bedrifters investeringer i produksjonsanlegg på norsk jord (internasjonaliseringsgaranti); og i forbindelse med produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter (produksjonslånsgaranti).

Norwegian Maritime Exporters samlet eksportlag

Nærmere 30 norske bedrifter, både store selskaper og SMB-bedrifter fra hele Norge, var samlet under den norske paviljongen arrangert av Norwegian Maritime Exporters. Det var første gangen en slik norsk paviljong ble arrangert på denne messen (og noe vi håper vil fortsette).

Økningen av norske deltakere kan tyde på at flere selskaper aner fremtidige muligheter innenfor cruisesegmentet, enten som leverandør til et verft eller som direkte leverandør til cruiserederiene.

På messeområdet fremsto de norske virksomhetene som et bredt og solid lag av leverandører, som både enkeltvis og samlet kunne tilby løsninger av god kvalitet til en bransje som krever høy kvalitet fra sine leverandører. Vi vil følge spent med på utvikligen. 

 

GIEK vil være tilstede på NOR-Shipping 4.-7.juni i Oslo. Avtal gjerne et møte i forkant eller kontakt oss underveis på messen.