1

Norske hurtigbåter skal frakte øyhoppere i Hellas

Verftet Brødrene Aa i Nordfjord skal bygge tre miljøvennlige hurtigbåter for Attica Group, den største fergeoperatøren i Hellas. De tre katamaranene skal frakte passasjerer i det østlige Middelhavet.

Tor Øyvin Aa Foto Eikeseth Nygjerd
- Dette er en kontrakt som vi er utrolig stolte av, ikke minst fordi den er inngått midt i en pandemi. Vi fikk denne kontrakten fordi vi leverer energieffektive og miljøvennlige hurtigbåter, og fordi vi har en konkurransedyktig norsk finansieringsordning gjennom Eksportkreditt og GIEK, sier Tor Øivind Aa, konsernsjef i Brødrene Aa.

Attica Group er en stor fergeoperatør i Middelhavet og opererer rundt 60 destinasjoner i Hellas, Italia, Marokko og Spania. Selskapet har en svært bevisst miljøstrategi og har implementert en rekke initiativer knyttet til energiforbruk, luftkvalitet, avfallshåndtering og vannutslipp. 

-Vi er glade for at vi nå har undertegnet en låneavtale med greske Alpha Bank og Eksportkreditt Norge, med garanti fra GIEK, som finansierer kjøpet av tre Aero-katamaraner fra det norske verftet Brødrene Aa, sier Soiros Paschalis, CEO og Attica Group.


Eksportfinansieringen viktig

De tre hurtigbåtene fra Brødrene Aa skal settes i drift fra sommeren 2022, og skal frakte passasjerer mellom Pireus og forskjellige havner i Saroniabukta, i Hellas. 
Attica Group betaler 21 millioner euro, rundt 220 millioner kroner, for de tre fartøyene. Kjøpet er finansiert med lån fra Eksportkreditt Norge og den greske banken Alpha Bank. Lånet fra Eksportkreditt er garantert av GIEK.

-Vi oppfatter denne låneavtalen som en tillitserklæring til Attica Groups soliditet og fremtidsutsikter fra internasjonale finansinstitusjoner, og en anerkjennelse av Atticas forpliktelse til å levere produkter der vi tar et betydelig sosialt og bærekraftig ansvar, sier Paschalis. 

-Finansieringen som vi får fra Eksportkreditt og GIEK, som bidrar med finansieringsstøtte til norske eksportører i utlandet, var særlig viktig for vår beslutning om å tildele kontrakten for disse tre katamaranene til Brødrene Aa, sier Paschalis.

Utstyres med solcellepaneler 

Brødrene Aa, som har verft i Hyen i Nordfjord, har de siste 20 årene spesialisert seg på bygging av energieffektive hurtigbåter i karbonfiber.

-For oss som båtbygger er denne kontrakten en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort de siste årene for å utvikle miljøvennlige hurtigbåter, sier Aa.
De tre hurtig-katamaranene som Attica har bestilt vil være 36 meter lange og ha en kapasitet på 150 passasjerer. De skal operere med en maksimal hastighet på 34 knop. Båtenes konstruksjon bygges i karbonfiber, et svært lett materiale som bidrar til redusert drivstofforbruk. I tillegg utstyres skipene med solcellepaneler på hele øvre dekk.

-Solcellepanelene bidrar til enda mer energieffektiv drift. Passasjerdekket på båtene er også universelt utformet, slik at fartøyene skal være greie å bruke for alle, sier Aa. 

Eksportfinansieringen viktig

Kontraktsforhandlingene mellom Brødrene Aa og Attica Group begynte opprinnelig tidlig i 2020, men ble satt på pause et halvt år som følge av koronapandemien. I fjor høst ble forhandlingene gjenopptatt.
-Den norske eksportfinansieringen gjennom Eksportkreditt og GIEK har vært en viktig brikke for å komme i mål med disse forhandlingene. Det er kjekt å vite at vi har konkurransedyktige finansieringsløsninger, sier Tor Øivind Aa. 

Første greske lån på lenge

Attica Group finansierer kjøpet med lån på totalt 14,7 millioner euro, hvorav Eksportkreditt Norge yter 70 prosent og den greske banken Alpha Bank står for resten. GIEK garanterer hele Eksportkreditts lån.

-Det er første gang på mange år at Eksportkreditt gir lån til et gresk selskap. Jeg er derfor glad for at vi i denne kontrakten har klart å finne en konkurransedyktig løsning for kunden, som også tilfredsstiller de kravene Eksportkreditt og GIEK stiller, sier Preben Aakermann, kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge.

- For et norsk selskap som Brødrene Aa, som konkurrerer i et internasjonalt marked med tøff konkurranse, er det en fordel å kunne tilby potensielle kjøpere en pakke som også består av en god finansieringsløsning. Dette blir et fortrinn for norsk verft fremfor verft i andre land som ikke tilbyr slik finansiering. På denne måten motiverer den norske eksportfinansieringen utenlandske kjøpere til å velge norske leverandører av varer og tjenester, sier Sitwat Mumtaz, kundeansvarlig i GIEK.

-Vi er glade for at vi, gjennom et godt samarbeid med Eksportkreditt Norge og GIEK, har fått til en god finansiell løsning for Atticas kjøp av klimavennlige ferger som skal frakte passasjerer i greske farvann, sier Konstantinos Sotiriou, leder for Shipping i Alpha Bank.

Flom og pandemi

Brødrene Aa har bygget båter i snart 75 år. Selskapet har verft i Hyen i Nordjord og Eikefjord i Sunnfjord. Selskapet har knappe 200 ansatte, og eies 60 prosent av Brødrene Aa Eiendom og 40 prosent av kinesiske Chu Kong Shipping. 
De siste to årene har vært utfordrende for Brødrene Aa. 
-I 2019 ble vi utsatt for flom og ras, som førte til skader på produksjonsanlegget. I 2020 kom pandemien, og vi har måttet permittere deler av staben i perioder. Derfor er det ekstra gledelig å vinne denne kontrakten nå, sier Tor Øivind Aa.

FAKTA:

  • Kunde: Attica Group
  • Leverandører: Brødrene Aa
  • Produkt: Tre hurtig-katamaraner 
  • Finansiering: Låneavtalen med Eksportkreditt er på EUR 10,29 millioner med 12 års nedbetalingstid. Lånet garanteres av GIEK.