Nøkkeltall fra GIEK i 2013: 24 milliarder i garantier til norske eksportører

GIEK utstedte 182 nye statsgarantier for 24 milliarder kroner i 2013. Ved årsskiftet var GIEKs samlede garantiansvar på rekordhøye 110 milliarder kroner.

Her kan du lese årsrapporten i sin helhet

– Det er å registrere at norske eksportører lykkes godt i internasjonale markeder. Garantier fra GIEK bidrar til deres suksess, forklarer administrerende direktør Wenche Nistad.

250 prosents vekst siden 2008
– Siden 2008 har vårt samlede garantibeløp steget fra 44,45 til hele 110,4 milliarder kroner. I takt med veksten har GIEK satset tungt på å øke vår kompetanse og kapasitet, sier Nistad.

– Bedriftenes behov for eksportgarantier er fortsatt høyt: I 2013 har GIEK bidratt til norske eksportkontrakter verdt 28 milliarder kroner, sier hun.

Etterspurt
GIEKs mest etterspurte produkt, långivergaranti, sikrer en utenlandsk importør et gunstig banklån for å finansiere kjøp av norske varer. Slike garantier utgjorde 90 prosent av GIEKs samlede garantibeløp på 110,4 milliarder kroner ved utløpet av 2013.

Ser etter morgendagens eksportører
–Selv om 90 prosent av vårt ansvarsbeløp er knyttet til olje-, gass- og skipsfartsektoren, er Gieks dør åpen for alle bransjer som trenger eksportfinansiering, understreker Nistad.

– For å utvide porteføljen har vi bevisst utvikle vårt tilbud til bedrifter som satser på ny kunnskap og teknologi, og bedrifter innen fornybar energi. I 2014 trapper vi opp arbeidet ytterligere med å gjøre vårt tilbud bedre kjent blant morgendagens eksportører, sier hun.

Eksportprisen 2014
GIEK, datterselskapet GIEK Kredittforsikring og selskapet Eksportkreditt Norge utgjør det statlige støtteapparatet for eksportfinansiering under Nærings- og fiskeridepartementet: 9. april er de vertskap for Eksportkonferansen 2014 som åpnes av næringsminister Monica Mæland. H.K.H. Kronprins Haakon vil overrekke en nyopprettet Eksportpris til en nyskapende eksportbedrift som har bygget verdier i Norge gjennom satsing i utenlandske markeder.

– Gjennom konferansen og prisen ønsker vi å ta vare på konkurranseutsatt norsk næringsliv, løfte opp bedrifter som lykkes ute, og samtidig synliggjøre våre tilbud overfor nye bedrifter og bransjer, avslutter Nistad.