Lettere å få byggelån

I tråd med regjeringens nye maritime strategi, justerer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kravet om at kjøper må betale 20 prosent av kontraktssummen før levering.

-Dette er en reell forbedring. Vi ser veldig positivt på beslutningen, sier sjefen for verftsgruppen Vard, Roy Reite til DN 2. mai.

- Lettere tilgang til finansiering gjør verftsindustrien mer konkurransedyktig. Det trengs i et krevende marked. En sterkere verftsindustri er viktig for små og store underleverandører, sier Solveig Frøland (pressemelding NFD).