1

Lånegarantiordningen - rammer til finansforetakene omfordelt

De finansforetakenes som har vært mest aktive, kan nå låne ut mer under lånegarantiordningen. Dette offentligjorde Finansdepartementet i dag i en pressemelding vedrørende omfordeling av rammer.

Den statlige lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter ble åpnet 27. mars, og utvidet for lån til større bedrifter 2. april.

Basert på GIEKs rapport om bruk av lånegarantiordningen har Finansdepartementet i dag offentligjort omfordeling av finansforetakenes rammer. 

Bankene hadde per 6. mai brukt 6,8 milliarder kroner (13,6 prosent) av garantirammen på 50 milliarder kroner. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, vil det si at bankene hadde gitt til sammen 7,6 milliarder kroner i delvis statsgaranterte lån til bedriftene. Se rapporteringsside for lånegarantiordning

Den samlede garantirammen ble opprinnelig fordelt mellom bankene basert på markedsandelene deres i bedriftsmarkedet ved utgangen av 2019. Omfordelingen av rammen baseres på hvor mye hver bank hadde disponert av sin andel frem til og med 6. mai.

De mest aktive bankene kan låne ut mer

Finansdepartementet har besluttet at de bankene som har vært mest aktive, nå kan låne ut mer under ordningen. Omfordelingen innebærer blant annet at mange norske sparebanker får mer av garantirammen, mens de fleste filialene av utenlandske banker får mindre.

Bankene kan disponere de nye andelene fullt ut fra og med 12. mai. Garantiordningen gjelder for lån innvilget før 1. juni 2020, men departementet vurderer nå om ordningen bør forlenges.

Se Regjeringens pressemelding vedrørende omfordeling av rammen.