Lånegarantiordning på 50 mrd. kroner for norske bedrifter - åpnet også for store virksomheter

Ordningen som først var ment å gjelde for små og mellomstore bedrifter er utvidet per 2. april, til å gjelder også store virksomheter. Bankene gjør kredittvurderingen og utbetaler nye lån under ordningen. Bedrifter som trenger kreditt skal kontakte sin bank direkte. GIEKs rolle er å administrere ordningen for Staten, og behandle fremtidige krav under garantiene.

- Dette er en viktig ordning for å berge bedrifter og arbeidsplasser. GIEK er klar til å administrere den nye lånegarantiordningen på vegne av Staten. Vi er glad for at vi kan benytte vår garanti- og finansieringsekspertise for å hjelpe norsk næringsliv på nye måter, sier avdelingsdirektør Ivar Rekve.

Ordningen ble utvidet fra først å gjelde små og mellomstore bedrifter (SMB), til å omfatte også større virksomheter (mer enn 250 ansatte).

Se pressemelding fra regjeringen 2. april.  

Se informasjon fra Finans Norge 2. april om den utvidede ordningen.

 

GIEK har allerede ansvar for fem andre ordninger og 183 milliarder kroner i statlige garantirammer, i hovedsak rettet mot eksportindustrien og maritim næring.

- Den nye ordningen har ikke noe med eksport å gjøre – den skal hjelpe hele næringslivet, understreker Rekve.

Ordningen ble hastegodkjent av ESA 25. mars.

Les oppdragsbrevet fra NFD 1. april 2020 for ordningen. 

 

Kontakt banken – ikke GIEK

Bedrifter som trenger nye lån i korona-krisen bes om å kontakte sin bank direkte. GIEK blir ikke involvert i søknader fra bedriftene. GIEK vil derimot jobbe direkte mot bankene, administrere ordningen for staten, og følge opp fremtidige krav.

 

Informasjon til banker

De ansvarlige hos bankene skal sette seg inn i proposisjonen, forskriften, og informasjonen fra Finans Norge.

Eventuelle spørsmål til GIEK kan rettes til avdelingsdirektør Ivar Rekve.

 

Pressekontakt

Allon Groth, kommunikasjonssjef

 

Les også

GIEK er klar til å forvalte ny garantiordning for norsk luftfart

GIEK oppfordrer bankene: tiden er inne for å søke avlastning for kredittrisiko på eksport

Om GIEK