Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv starter ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med oppstart 26. august.

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging i bedriften. Vær tidlig ute med å sikre deg plass og meld deg på nå!

Hva og for hvem?
Kurset passer for alle typer bedrifter uavhengig av bransje og størrelse. Det inkluderer individuell veiledning tilpasset bedriftens behov.

Deltakerne får:

  • Kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP)
  • Presentasjon av regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å opptre ansvarlig
  • Innføring i metoden aktsomhetsvurderinger og vårt nye verktøy for denne metoden, ansvarlighetskompasset
  • Innsikt i rapportering
  • Høre inspirerende innlegg om hvordan andre bedrifter jobber med aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet
  • Kjennskap til faglige rettigheter og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan være en ressurs i arbeidet med å kartlegge risiko
  • Kahoot! i ansvarlig næringsliv.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. De har satt særlig pris på muligheten til å la seg inspirere av, utveksle erfaringer og nettverke med andre bedrifter på tvers av bransje og virkeområde, samt å få oversikt over internasjonale standarder og relevante verktøy.

Praktisk
Første samling: 26. august.
Kurset holdes i Oslo.
Det er ingen deltakeravgift.

Ta kontakt for mer informasjon og/eller påmelding: ase.kristin.sand@mfa.no
Interessemelding/påmelding innen 25. juni.

Mer informasjon

Merk: Dette kurset er ikke for offentlige aktører eller konsulentselskaper.