1

Kortsiktig kredittforsikring - regjeringen foreslår ny ordning i GIEK

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å opprette en ny ordning i GIEK: GIEK skal gi de private kredittforsikringsselskapene betydelig risikoavlastning, mot en andel av premieinntektene. Forslaget skal behandles i Stortinget.

Vil sette av 20 milliarder kroner

Som følge at koronasituasjonen forventes det at flere bedrifter vil gå konkurs i tiden fremover. Risikoen for avtalebrudd er økende. De private kredittforsikringsselskapene i Norge har redusert tilbudet sitt til næringslivet. Regjeringen vil derfor sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer. Les pressemeldingen fra regjeringen her.

Viktig for sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge. Kredittforsikring brukes også av annen industri, som for eksempel metall, mineral, skogbruk, byggevarer, papir, sportsutstyr og elektronikk.

Fakta om ordningen som foreslås:

Ordningen betyr at GIEK kan gi de private kredittforsikringsselskapene betydelig risikoavlastning, mot en andel av premieinntektene.

Til gjengjeld må forsikringsselskapene forplikte seg til å opprettholde eksisterende tilbud overfor kundene. Garantiordningen gjør at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap 90/10 opp til en grense på 1,8 milliarder kroner. Deretter kan staten ta risiko for tap mellom 1,8 og 20 milliarder kroner, før forsikringsselskapene selv må ta all risiko for tap over 20 milliarder kroner. Ordningen må godkjennes av ESA.