1

Kloakkanlegg i USA satser på norsk miljøteknologi – GIEK bidrar med finansiering

Norske Cambi leverer grønn teknologi som omdanner kloakkslam til biogass, biogjødsel og jordprodukter. Nå er løsningen solgt til ytterligere to kommunale renseanlegg i USA. Produksjonen av systemene finansieres ved hjelp av garantier fra GIEK, i en transaksjon strukturert av DNB.

Vinneren av Eksportprisen 2019 er verdensledende teknologileverandør til renseanlegg. Cambi-prosessen reduserer både vannverkenes driftskostnader, forurensing og klimafotavtrykk.

Reduserer utslipp tilsvarende 15 000 bensinbiler

Nylig sikret Cambi kontrakt for to termisk hydrolyse prosess-systemer i Maryland, sør for Washington DC, og til byen Raleigh i North Carolina i USA. Når systemene er på plass vil de to kommunene samlet redusere klimagassutslippene med om lag 21 000 tonn CO2-ekvivalenter i året, noe som tilsvarer bilparken til en by på størrelse med Lillehammer – eller 15 000 bensinbiler.

Til å finansiere produksjonen av anleggene er Cambi innvilget lån fra DNB og garantier fra GIEK. GIEK stiller to produksjonslånsgarantier på tilsammen 65 millioner kroner. 

Produksjonslånsgarantier sikrer eksportøren nødvendig arbeidskapital for produksjon og levering av eksportproduktet, i dette tilfellet Cambis patenterte teknologi, design og engineering som er nødvendig for å tilpasse systemet til de eksisterende renseanleggene, samt produksjon og installasjon.

 

Produksjon av flere eksportkontrakter kan finansieres samtidig  

GIEK er med på å dele risiko med banker og øker dermed bankenes kapasitet.  

- GIEKs produkter tilfører en økt fleksibilitet og diversifisering av kapitalkilder for kunden. Dette gjør GIEK til en svært viktig samarbeidspartner for DNB, forteller Senior Rådgiver – Eksportfinansiering i DNB, Kjell Tore Egge. GIEKs deltakelse betyr en økt utlånskapasitet på kunden for DNB, og muliggjør dermed at flere kontrakter hos kunden kan finansieres samtidig. 

- Produksjonslånsgarantien er en meget god løsning for kunder som trenger arbeidskapital i en produksjonsfase, og som ikke får betalt fra sin kunde før ved levering. Dette gjør at kunden får tilført arbeidskapital i en avgjørende periode hvor kapitalbehovet er størst. Kunden kan dermed øke sin kapasitet ytterligere i form av å produsere for flere kontrakter samtidig | Kjell Tore Egge, DNB

Suksess skyldes tidlig satsning på internasjonale markeder

For mange norske vellykkede eksportbedrifter skyldes suksessen at de tidlig satset utenlands. Det norske markedet er for lite, særlig for kapitalintensive virksomheter. For å drive lønnsomt må det til flere kunder enn Norge har å by på. 

Det første anlegget Cambi leverte i 1995, var på Hamar, og de påfølgende kontraktene kom i Danmark og i England. De har blant annet levert rensesystemene til storbyer som Beijing og London.

– Hadde det ikke vært for eksportmarkedet, hadde vi aldri klart oss. Jeg synes jo vi er en god representant for eksportbransjen i Norge, uttalte daværende Cambi-sjef Per Audun Lillebø etter prisutdelingen i 2019.