1

Klar melding til bankene: – Ikke hjelp kundene halve veien. GIEK tilbyr langt mer enn krisehjelp

Gjennom lånegarantiordningen på 50 milliarder kroner har over 3.000 norske bedrifter fått delvis statsgarantert lån fra GIEK, og hele 74 banker har gitt lån gjennom ordningen. – Vi håper banknæringen ikke nøyer seg med å bruke krisehjelpen. GIEKs faste tilbud til norske banker har nå langt større rammer og er bedre enn noen gang før, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

GIEK ble tildelt en viktig rolle da staten stilte opp med 50 milliarder kroner til bedrifter som ble rammet av koronakrisen gjennom den såkalte lånegarantiordningen. Ordningen sikrer delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor akutt likviditetsmangel som følge av pandemien. Nesten 10 milliarder kroner er hittil bevilget i lån til 3.235 bedrifter med nærmere 60.000 ansatte i 277 kommuner. 

- Med GIEKs garantier øker bankene sin utlånskapasitet, og behovet for kapitaldekning går ned. Alt dette gjør banken i stand til å gi kunden et bedre tilbud, sier Wenche Nistad.

– Vi har fått åpnet nye linjer inn til banker som ikke har hatt så mye kontakt med GIEK tidligere. Gjennom krisehjelpen håper vi at bankene oppdager den mye større eksporthjelpen GIEK tilbyr til enhver tid, sier hun.

Norske eksportnæringer behøver det aller beste finansieringstilbudet – i mange tilfeller blir tilbudet best når bankene går sammen med GIEK istedenfor å jobbe alene. Det gjelder enten kunden er eksportør eller underleverandør.

– Med GIEKs garantier øker bankene sin utlånskapasitet, og behovet for kapitaldekning går ned. Vi kan hjelpe bankene med risiko, sikkerhet og løfteevne. Banken kan utnytte kredittrammene sine mer effektivt og blir en bedre rådgiver for sine kunder.

­- Alt dette gjør banken i stand til å gi kunden et bedre tilbud, rett og slett.

Hun påpeker at det kan bli en konkurranseulempe for bankene ikke å kjenne til GIEKs tilbud til små og store eksportbedrifter. Dette tilbudet er i dag bedre enn noen gang tidligere, derfor har stadig flere banker begynt å ta det i bruk, påpeker Nistad.

Øker dekningen til 75 prosent

– For kommersielt fornuftige prosjekter kan GIEK nå tilby opp mot 75 prosent dekning av risiko. Dekningen er økt som følge av koronakrisen, og fører forhåpentligvis til at norske banker fortsetter å stille garantier på vegne av norske bedrifter, samt bidrar med nødvendig arbeidskapital og investeringslån for å fremme norsk eksport, sier GIEK-sjef Nistad.

GIEK deltar på samme vilkår som bankene hva gjelder sikkerhet og finansielle lånebetingelser.

GIEK bidrar inn i en finansiering når banker eller andre finansforetak ikke ønsker å ta hele risikoen knyttet til en lånesøknad alene. Da kan banken søke om garanti fra GIEK som avlastning på risikoen. Alle banker kan søke om GIEKs garantier.

- Ikke hjelp kundene halve veien og si dere fornøyd med lånegarantiordningen. GIEKs eksportrettede garantier står også klare for at banknæringen skal ta dem i bruk, oppfordrer Nistad.

Kapital til langt flere

Aukra Maritime kunne oppskalere med lån fra DNB garantert fra GIEK. Administrerende direktør Per Arne Rindarøy og kundeansvarlig Liv Karin Lyslo samarbeidet godt med GIEK underveis. 

DNB er veldig aktive i å bruke GIEKs tilbud, blant annet nylig da Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

– Samarbeidet mellom GIEK og norske banker er veldig viktig for norske eksportbedrifter. Sammen kan vi hjelpe langt flere med den kapitalen de har behov for, enn vi ville klart hvis vi skulle operere på egenhånd, poengterer DNB-sjef Kjerstin Braathen. 

 

Les også:

Legemiddelprodusenten Curida sikret arbeids- og investeringskapitalen de trengte for å levere på sine nye eksportkontrakter.