Jacobsen først i Norge

Jacobsen Elektro AS er det første selskapet i Norge som oppnår SA8000-sertifisering.

Foto: Jacobsen Elektro (fra kraftverket Ubungo, Tanzania).

GIEK har, i likhet med alle andre eksportkredittinstitusjoner i OECD, en policy som forplikter oss til å vurdere og ivareta menneskerettigheter, inkludert arbeidsforhold- og rettigheter i alle prosjekter vi er involvert i. Jacobsen er en viktig kunde for GIEK, og har mange saker som er behandlet hos oss. Selskapet har prosjekter i mange krevende land, hvor det ikke er selvsagt at arbeidsrettigheter- og forhold er respektert. 

Det betyr ikke at selskaper som opererer i krevende land, ikke respekterer arbeideres rettigheter i et prosjekt. Å jobbe i slike land er krevende for alle internasjonale selskaper. Det betyr rett og slett bare at det kreves en ekstra innsats og fokus av selskapene, noe som ikke er nødvendig i samme grad som i land med sterke lover, institusjoner og et aktivt sivilt samfunn. Det kan selvfølgelig medføre en risiko for Jacobsen, men også for GIEK i de prosjektene vi er involvert i. 

Gir ekstra trygghet

– Det er GIEKs erfaring at mange norske selskaper gjør mye bra for å ivareta arbeidsforhold- og rettigheter i prosjekter internasjonalt, men mangler ledelsessystemer og rutiner for å dokumentere gjennomføringen grundig og systematisk. SA8000 sikrer at Jacobsen følger opp sine forpliktelser og har en systematisk tilnærming til dette krevende arbeidet. Dette gir GIEK en ekstra trygghet, sier Kamil Zabielski, GIEKs spesialist på menneskerettigheter og arbeidsvilkår. 

SA8000 er en internasjonalt akseptert standard for sertifisering av ledelsessystemer for å ivareta arbeidsforhold- og rettigheter. Det unike ved SA8000 er at den er sertifiserbar, noe som innebærer at selskaper med denne sertifiseringen kan dokumentere hvordan de respekter arbeidsforhold- og rettigheter i praksis. I Norge er det DNV som utfører slik sertifisering. 

Krever dokumentasjon

Jacobsen har jobbet aktivt for å respektere arbeidsforhold- og rettigheter i sine prosjekter. Men i likhet med mange andre norske selskaper, har de manglet tilstrekkelige systemer for å kunne dokumentere og få dette verifisert gjennom en tredje part. SA8000 krever at Jacobsen må kunne dokumentere hva selskapet forplikter seg til når det gjelder arbeidsforhold- og rettigheter.

Sertifiseringen for Jacobsen har vært et ønske og en sterk anbefaling fra GIEK, men ikke et krav. Med denne sertifiseringen sparer Jacobsen mye saksbehandlingstid, som er positivt for både Jacobsen og GIEK. Normalt gjør GIEK due diligence i hvert enkelt prosjekt, for å sikre at det er systemer på plass for å ivareta arbeidsforhold- og rettigheter. Med SA8000 får Jacobsen en fordel, ettersom GIEK vet at Jacobsen har nødvendige systemer på plass som ivaretar dette i hvert enkelt prosjekt de er involvert i. 

– Sertifiseringen viser overfor alle våre interessenter at vi tar arbeidsrettigheter på alvor. Vi har fått på plass bedre ledelsessystemer for å redusere potensiell risiko i våre prosjekter, og vi har bedre styring og kontroll over våre leverandører. I tillegg får vi kortere behandlingstid hos GIEK, sier Geir Gjersdal, CEO i Jacobsen Elektro AS. 

– Hva krevde det av Jacobsen Elektro AS å oppnå SA8000-sertifiseringen?

– Dette har i stor grad vært en formalisering og dokumentasjonen av allerede eksisterende rutiner, systemer og arbeidsprosesser.  Siden standarden er ny i norsk sammenheng har vi måttet bruke en del tid på å avklare krav og fortolkninger i standarden. Vi har også vært opptatt av at innføring av en slik sertifisering ikke skal gi vridning i vår konkurransesituasjon og da særlig på vårt hjemmemarked i Norge. Prosessen fram til sertifisering har tatt tid, men var ikke veldig komplisert, sier Gjersdal.

– Hvordan opplevde dere samarbeidet med GIEK i forkant av og underveis i prosessen? 

– Vi er avhengig av et nært og godt samarbeid med GIEK. Under sertifiseringsprosessen hadde vi et positivt møte med GIEK hvor vi diskuterte en del problemstillinger. I etterkant av møtet hjalp GIEK til med utfyllende og klargjørende informasjon. Vi er stolte av å være den første bedriften i Norge som har oppnådd SA8000-sertifisering, avslutter CEO Geir Gjersdal.