1
sveis

Investere i egen eksportbedrift?

29. juni 2017 lanserte Næringsministeren Monica Mæland GIEKs nye långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge. Garantien skal bidra til omstilling og utvider GIEKs garantitilbud til flere næringer.

Internasjonaliseringsgaranti

Garantien stilles fra GIEK til banker og dekker bankens risiko på investeringer i Norge, som direkte eller indirekte fører til eksport.

GIEK garanterer for lån som gis til investeringer av anleggsmidler i Norge. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien. Produksjons- og prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor.

Eksportører som ser muligheter med internasjonaliseringsgarantien bør kontakte sin bank. Dersom banken stiller seg positiv kan de søke om å få garanti fra GIEK.

En garanti fra GIEK gjør at banker kan strekke seg lenger ovenfor sine kunder.

Les mer om internasjonaliseringsgaranti her.