1

Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar

Nesten 3 000 bedrifter har til nå fått delvis statsgarantert lån under garantiordningen for banklån til bedrifter. GIEKs nye innsynsløsning gir nå tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.

– Lånegarantiordningen skal bidra med rask likviditet til bedrifter som er rammet av koronakrisen. Til nå har nesten 3 000 bedrifter fått lån. Det bidrar til å hjelpe mange norske arbeidsplasser. Jeg er glad for at vi nå får opp en innsynsløsning for bruken av ordningen. Åpenhet vil bidra til etterprøvbarhet og legitimitet, og redusere faren for feilbruk, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Åpenhet om bruk av offentlige midler er viktig. Det er derfor positivt at GIEK har fått på plass en enkel og effektiv løsning for å få innsyn i hvem som har benyttet seg av lånegarantiordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Lånegarantiordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, og slik bidra til å finansiere norsk næringsliv. GIEK forvalter ordningen for bedrifter på vegne av Finansdepartementet. Departementet ga i mai GIEK i oppdrag å etablere en løsning for løpende offentliggjøring av opplysninger om de enkelte lånene som innvilges under garantiordningen. Departementet viste i brevet til at garantiordningen innebærer betydelig statsstøtte og bruk av offentlige midler, og at åpenhet derfor er viktig.

Gå til Innsynsportalen for lånegarantiordningen.