1

Innovasjonen i havnæringen har eksplodert

Fisken i Norskehavet er ikke bare vår skattekiste. Det er matfatet til hele verden. Innovasjonen i fiskeri- og sjømatnæringen er også i verdensklasse. Med staten, ved GIEK, som kausjonist investerer nå både store og små aktører langs hele kysten enorme summer i merder, oppdrettsanlegg, slakterier og annen helt ny teknologi.

Ved Fosen Yards i Tyskland bygges et oppdrettsanlegg på bestilling fra Norwegian Royal Salmon (NRS). Neste år er anlegget ferdig og skal slepes til åpent hav utenfor Kvaløya i Tromsø. Merdene er nedsenkbare til under antatt lusebelte i sjøen, og laksen får tilbringe livet i åpent hav, som den er vant til. Det er bare i gyteperioden at laksen naturlig trekker inn i fjorder og opp i elvestryk. Konseptet har NRS kalt Arctic Offshore Farming og de innovative teknikkene som brukes er hentet fra oljebransjen. 

Ved Fosen Yards i Tyskland bygges et oppdrettsanlegg på bestilling fra Norwegian Royal Salmon (NRS). Neste år er anlegget ferdig og skal slepes til åpent hav utenfor Kvaløya i Tromsø.

Det er plass til totalt 6000 laks i de to merdene som bygges. Den første fisken skal etter planen settes ut våren 2021, og først da kan NRS høste gevinsten av det nye anlegget. Produksjonskostnadene er svært høye, og uten lånegarantier fra GIEK og dermed lån fra Danske Bank hadde det ikke vært mulig å gjøre disse investeringene.

- Det er spesielt viktig at GIEK støtter opp om innovative utviklingsprosjekter for fremtidens oppdrettsnæring. Det gir muligheter for økt produksjon og ikke minst økt sysselsetting langs norskekysten, sier Ola Loe som er finansdirektør i selskapet.

Sjømatnæringen har fått øynene opp for GIEKs ordninger 

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4,8 milliarder kroner i 2020. 

- Vi har aktivt jobbet for å gjøre tilbudet vårt bedre kjent i sjømatnæringen og er glad for å bidra til å styrke norsk eksport og sysselsetting i regionen, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK. 
GIEK kan sammen med bankene bidra i finansieringen av eksportrelaterte investeringer både hos oppdrettere og hos leverandørindustrien, som spiller en nøkkelrolle i utviklingen av ny produksjonsteknologi og bærekraftig fiskefôr. 

Lakseslakteri sikrer lokale arbeidsplasser 

På Senja bygger SalMar InnovaNor, som i følge selskapet selv blir Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri med 100 nye arbeidsplasser til kommunen.

I Lenvik på Senja bygger SalMar Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri. InnovaNor, som anlegget skal døpes, skal fylles med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg gir anlegget rundt 100 nye lokale arbeidsplasser. For kommunen betyr den nye hjørnesteinsbedriften økt bosetting og positive ringvirkninger for små og mellomstore bedrifter i området. 

Også for SalMar var hjelpen fra GIEK avgjørende for at de kunne satse så sterkt som de nå gjør. GIEK har bidratt med en internasjonaliseringsgaranti på 500 millioner kroner. 

- Ved å få GIEK inn som garantist på lånet kunne vi i SalMar realisere prosjektene. Dette vil bidra med betydelig verdiskaping på Senja, som er ett viktig område for SalMars videre satsing i Nord-Norge, sier CFO og COO Trine Sæther Romuld.

Spesialiserer seg på sjømateksport til Sør-Korea

Sjømatprodusenten Pristine har spesialisert seg på sjømateksport til Asia. De foredler sneglene i et helt nytt prosessanlegg på Leirfjord i Helgeland, før de selges som snacks til sørkoreanske kunder.

Takket være GIEK har også norske kongsnegler blitt skyflet over til Sør-Korea det siste året.  
Sjømatprodusenten Pristine har spesialisert seg på sjømateksport til Asia. De foredler sneglene i et helt nytt prosessanlegg på Leirfjord i Helgeland, før de selges som snacks til sørkoreanske kunder. Finansieringen av dette anlegget kom også på plass med internasjonaliseringsgaranti fra GIEK.
Ifølge daglig leder ligger det et stort, uutnyttet potensial i produksjon av nye arter, deriblant kongsnegl. 

- Etterspørselen i markedet er svært god, og snegl fra Norge har fått en unik posisjon i markedet, sier Fredrik Nordøy. 

Nå er den første prøveproduksjonen ferdig. 

Produksjonen selges gjennom søsterselskapet Nordøy Sea AS. Lånegarantien fra GIEK, på drøye to millioner kroner, ble utstedt til Brage Finans AS som leaser produksjonsutstyr til Pristine.

Statlige garantier gir store muligheter 

GIEK låner ikke ut penger selv, men stiller garantier slik at bankene reduserer sin egen risiko og dermed kan låne ut mer, forteller GIEK-sjef Wenche Nistad. 

– Vi ønsker å bidra til at mer kapital blir tilgjengelig fra bankene til investeringer og vekst i hele verdikjeden innen fiskeri og havbruk. Vi har sett økt bruk av tjenestene våre fra bedrifter og banker i havbruksnæringen de siste årene, og har nå kunder fra hele verdikjeden, sier Nistad. 

For bedrifter som har behov for å investere hjemme i Norge for å oppskalere for fremtidig eksport, kan GIEK stille garanti til en bank som finansierer bedriftens investeringer i anleggsmidler i Norge. GIEKs funksjon i prosjektet er å utvide den finansielle kapasiteten til selskapet, og garanterer for lån fra bankene. 

GIEKs tilbud er ikke bare for de store oppdretterne, verftene eller rederne, men også for de små og mellomstore leverandørene. Målet er å gjøre hele næringen robust og enda mer konkurransedyktig. Bruk oss, er den klare oppfordringen fra GIEK-sjef Wenche Nistad til havbruksnæringen.

- GIEK låner ikke ut penger selv, men stiller garantier slik at bankene reduserer sin egen risiko og dermed kan låne ut mer. Bruk oss! Wenche Nistad, adm.dir. GIEK