1

Her er verdens første servicebåt med bløggeanlegg

På oppdrag fra Remøy Management utviklet Moen Marin en helt ny type servicebåt. GIEK og Eksportkreditt bidro med finansiering.

Remøy Management ønsket seg en kombinert service- og bløggebåt for å effektivisere og bedre tilbudet til sine oppdrettskunder. Det ønsket klarte Moen Marin å oppfylle.

Resultatet er Volt Collector I, en helautomatisk servicebåt med bløggeanlegg. Med denne kan fisk bløgges ganske umiddelbart etter at de hentes fra merdene.

- En optimal bløggeprosess på merdkanten kan være et viktig bidrag både til bedre fiskevelferd og redusert dødelighet, i tillegg til å øke kvaliteten på sluttproduktet. At du reduserer unødvendig håndtering av fisken, og at fisken er så kvikk som mulig rett før bløgging, har god effekt på kvalitet og holdbarhet, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Volt Collector I er altså en tradisjonell servicebåt som har fått installert et bløggeanlegg på dekk. 

- Det betyr at dersom behovene skulle endre seg, kan du fjerne bløggeanlegget og utføre vanlige driftsoppgaver. Det gir en enestående fleksibilitet, sier Hansvik.

- Vi ønsket oss en båt som var multifunksjonell. Vår kjernevirksomhet er bløgging og avlusing, men mange av dagens kunder har oppgaver som også krever en mindre servicebåt. Denne kan fylle begge roller, sier Robert Søviknes, operasjonssjef på Remøys akvaavdeling.

Optimar har levert selve prosessanlegget, som er bygget opp som et vanlig slakteri, og følger alle de samme kravene som gjelder på et landslakteri. Smartanlegget sørger for rask nedkjøling og logger automatisk alt av vasking, skylling og ozonering.

Realisert ved hjelp av skipsfinansieringstilbudet

Byggingen av Volt Collector I er finansiert med et lån hos Eksportkreditt Norge og garanti fra GIEK via Skipsfinansieringstilbudet som kom på plass i 2018. Låne- og garantiordningen gjelder for norske kjøp av skip fra norske verft, når skipene skal brukes i Norge. GIEK og Sparebanken 1 Søre Sunnmøre står som garantister.

- Vi har bygget et par båter tidligere der skipsfinansieringstilbudet har vært aktuelt. Dette er et relevant virkemiddel for våre kunder, og vi ser at de er interessert i å vite mer når vi forteller om det, sier Ivar Ustad, økonomisjef i Moen Marin.

- Det er stor etterspørsel etter denne type fartøy, og for oss i Moen Marin har det vært veldig artig å jobbe med dette prosjektet og bygge en helt ny type servicebåt, sier Ustad.

- Eksportkreditt og GIEK er stolte over å kunne støtte opp om et slikt innovativt prosjekt i norsk havbruksnæring. Det viser at skipsfinansieringstilbudet er relevant og viktig for norsk industri, sier Marie Sørli, bransjeansvarlig for fiskeri og havbruk i Eksportkreditt Norge.

- Dette er første gang vi samarbeider med Moen Marin og Remøy Management, og vi er glade for å kunne bidra med finansieringsløsningen, sier Jan Inge Roald, senior kundeansvarlig i GIEK.

Viktig med trygg finansiering

- Vi er svært glade for å være med på å realisere denne servicebåten. Vi ønsker å støtte opp under små og mellomstore regionale bedrifter. Dette innovative prosjektet skal bidra til å ivareta fiskevelferd og utnytte bedre resursene i sjømatnæringen, noe som passer godt sammen med vårt fokus på bærekraft, sier Ole Lillerovde, senior bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

- Vi hadde god kjennskap til Eksportkreditt og GIEK og mulighetene et samarbeid kan gi oss med å finne gode løsninger for våre kunder. Dette var helt klart av stor betydning i et så innovativt prosjekt som dette. For oss er det betryggende å kunne dele risikoen med flere, og samarbeidet med EKsportkreditt og GIEK gjør det enklere for oss å tilby bedrifter som Remøy Management den nødvendige finansieringen, sier Lillerovde.